Асоциация „Детско сърце“

Асоциация Детско Сърце“ Всяко дете с физически недостатъци трябва да се радва на пълноценен и достоен живот” – из Конвенцията на ООН за правата на детето.

Аз съм малък,
искам много
да играя с всички вън,
но съм болен…
… и не мога,
гоня топката на сън…

Асоциация Детско сърце е създадена през 1990 г. от родители на сърдечно болни деца, с подкрепата на лекари и детски кардиолози. Нейната основна цел е подобряване на качеството на живот на сърдечно болните деца и техните семейства, успешната им социална интеграция и психологическа подкрепа на семействата.
Хората, които работят в нея са родители, лекари – детски кардиолози, социални работници, психолози, юристи, доброволци и други, обединени от общата кауза.
За нуждите на децата и семействата им, Асоциация „Детско сърце“ изгради извънинституционален център за интегрирани грижи, който включва дейности в следните основни направления:
  • Психо-социално
  • Медицинско
  • Юридическо
  • Оздравителни, рехабилитационни програми
  • Обучение на професионалисти

ЗА КОНТАКТИ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: тел. 087 650 3355; http://www.childsheart.eu/