Петя Илиева

Зам. ст. лаборант Петя Спасова

Петя Илиева завършва висшето си образование през 2012 г. в Медицински Колеж Йорданка Филаретова към МУ-София. Същевременно започва работа в Отделението по образна диагностика към МБАЛ НКБ. Продължава образованието си в Факултета по обществено здраве към МУ София по специалност “Управление на здравните грижи”. Член е на БАР; ESR; БАЛОДТ (Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия); сдружение БАПЗГ (Сдружение на професионалистите по Виж повече …