ЗА НАС

МБАЛ НКБ София

Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ (МБАЛ „НКБ“) е Университетска болница и е най-голямото специализирано лечебно заведение в България за лечение на сърдечно-съдови заболявания

Тук се извършва превенция, диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със сърдечно-съдови заболявания.

 

Пациентите, избрали МБАЛ „НКБ“, ще получат съвременна медицинска помощ в следните направления:

 • кардиология
 • електрофизиология
 • електрокардиостимулация
 • сърдечна хирургия
 • съдова хирургия
 • ангиология
 • анестезиология и интензивно лечение
 • детска кардиология
 • детска кардиохирургия
 • педиатрия
 • нервни болести
 • физикална и рехабилитационна медицина
 • спешна медицина
 • хемодиализа
 • образна диагностика
 • клинична лаборатория
 • обща и клинична патология
 • микробиология

МБАЛ „НКБ“ е водещ център у нас в диагностиката и лечението на съдовите заболявания. Тук се лекуват всички форми на исхемична болест на сърцето, заболявания на сърдечните клапи, остра и обострена хронична сърдечна недостатъчност, заболявания на миокарда и перикарда, както и на всички видове сърдечни аритмии. Болницата е водеща в страната при лечението на периферните съдови заболявания.

В МБАЛ „НКБ“ работят утвърдени структури, като най-голямата клиника по кардиология в страната, единствената клиника по детска кардиология и детска кардиохирургия, уникалната структура по физикална кардиорехабилитация. Национална кардиологична болница подсигурява денонощен прием по спешност на деца и възрастни.

Част от дейността на МБАЛ „НКБ“ са специфични медицински направления, като вземане и експертиза на органи, тъкани и клетки, откриване, доказване и поддържане на донори с „биещо сърце“ и предоставянето им за трансплантация; вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор; клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото законодателство.

МБАЛ „НКБ“ развива учебна и научна дейност чрез лекари-преподаватели, хабилитирани лица, научни сътрудници, фармацевти и други специалисти, участващи в диагностично-лечебния процес.

RINA-ISO-2018МБАЛ НКБ  е сертифицирана по ISO 9001:2015 – сертификат №25181/12/S от 22.01.2018 г. и по стандарта ISO 14001:2015 – сертификат № EMS-5745/S от 22.01.2018 г.


Политика по качеството и околната среда на МБАЛ Национална кардиологична болница ЕАД – вижте файл