Свиждания

Свижданията за всички клиники и отделения се провеждат от 16 до 17 часа. В интензивен сектор на клиниките няма свиждания.

Сведенията за настанените пациенти се дават по различно време в различните клиники.

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

 • Сведения за лежащо болните: всеки делничен ден от 13,30 до 14,00 ч.
  През почивните и празнични дни, сведения се получават по време на свижднията.

КЛИНИКА ПО КАРДИОХИРУРГИЯ

 • Сведения за лежащо болните: всеки ден от 12,00 до 12,30 ч.

КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

 • Сведения за лежащо болните: всеки ден от 13,00 до 13,30 ч.

КЛИНИКА ПО НЕВНИ БОЛЕСТИ

 • Сведения за лежащо болните: всеки ден от 13,00 до 13,30 ч.

КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ

 • Сведения за лежащо болните:
  • за децата в общия сектор, всеки ден от 13,00 ч.
  • за децата в интензивния сектор, всеки ден от 11,00 ч. и от 17,00 ч.