Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” с участник д-р Светла Динева.

ncb-sofia

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: „Медицинска радиология и рентгенология“ Научно жури ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: Проф. д-р Елина Георгиева Балтаджиева-Трендафилова – МБАЛ-НКБ, вътрешен член Проф. д-р Цветана Маринова Кътова – МБАЛ „НКБ“ ЕАД – вътрешен член ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ: доц. д-р Станимир Стефанов Сираков, дм – МУ София, външен член, образна диагностика доц. д-р Мария Тодорова Недевска , дм Виж повече …

Конкурс за „лекар, специализант по съдова хирургия“ и „лекар, специализант по ангиология“

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по съдова хирургия” – 2 бр. към Клиника по съдова хирургия при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София; „лекар, специализант по ангиология” – 1 бр. към Отделение по ангиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Виж повече …

Медицински сестри в МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД търси да назначи медицински сестри. Ние Ви предлагаме: • сигурно и редовно заплащане; • основна месечна работна заплата в рамките от 1 500 лв. до 1 800 лв.; • клас прослужено време от 1% за всяка година трудов стаж по специалността и/или в системата на здравеопазването; • ежемесечни ваучери за храна на стойност от 60 лв. и допълнителни ваучери за храна по Виж повече …

Доц. Светла Динева, дм – началник отделение

Доц. Светла Динева, дм – Началник отделение Професионална квалификация: Европейска диплома по Рентгенология (EDIR), призната от Европейския Съюз на Медицинските Специалисти (UEMS) и Европейското дружество по Рентгенология (ESR) – 2020г; Специалност Образна Диагностика – 01.01.2016г; Свидетелство за правоспособност при извършване на интервенционални рентгенологични процедури I и II ниво от 2016г; Магистър Лекар с отлична диплома – МУ, Пловдив, 2009г. Академично развитие: Доцент към МБАЛ „НКБ” Виж повече …

гмс Христинка Стоянова

Образование: Централен институт за подготовка на здравни кадри – гр. София БАКАЛАВЪР – Управление на здравни грижи МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” – „Здравна политика и здравен мениджмънт” Професионална реализация: УМБАЛ „Александровска“ гр.София – клиника по урология, медицинска сестра УМБАЛ „Софиямед“ гр.София – старша медицинска сестра на отделение по урология МБАЛ „Света София“ гр. София –главна медицинска сестра

д-р Анелия Партенова

д-р Анелия Партенова

Д-р Анелия Партенова завършва медицина през 2017 г. в Медицински университет София. В периода 2018 – 2019 г. работи като лекар-ординатор в Спешно отделение, а в началото на 2019 г. е част от екипа на Отделение по образна диагностика на Национална кардиологична болница София. От 2023 е специалист по Образна диагностика.  Д-р Партенова е член на Българската асоциация по радиология и на European Society of Виж повече …

д-р Виктория Стоянова

д-р Виктория Стоянова

Д-р Виктория Стоянова – завършва медицина през 2016 г. в Медицински Университет Плевен. В периода 2014-2016 г. по време на текущото си обучение по медицина, е придобила и практически умения, работейки като медицинска сестра в отделение по кардиология. От септември 2017 г. след спечелен конкурс е зачислена като редовен специализант по Образна диагностика към Отделение по образна диагностика на Национална кардиологична болница София, с ръководител Виж повече …

Доц. д-р Добринка Динева

Д-р Добринка Динева Савова – гл. асистент, защитена дисертация през 2013 г. на тема: „Мониториране на тромбоцитната активност чрез импедансна агрегометрия при лечение с клопидогрел и/или аспирин при високо рискови пациенти с коронарна артериална болест”. Има специализации в областта на хемостазата (Париж 2000), имунологични и биохимични анализатори (Милано 2008-2009 г., Нион – 2007-2008 г., Уудс хол, Масачузетс – 2008). Има разработки в областта на хемостазата Виж повече …