Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” с участник д-р Светла Динева.

ncb-sofia

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: „Медицинска радиология и рентгенология“ Научно жури ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: Проф. д-р Елина Георгиева Балтаджиева-Трендафилова – МБАЛ-НКБ, вътрешен член Проф. д-р Цветана Маринова Кътова – МБАЛ „НКБ“ ЕАД – вътрешен член ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ: доц. д-р Станимир Стефанов Сираков, дм – МУ София, външен член, образна диагностика доц. д-р Мария Тодорова Недевска , дм Виж повече …

Медицински сестри в МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД търси да назначи медицински сестри. Ние Ви предлагаме: • сигурно и редовно заплащане; • основна месечна работна заплата в рамките от 1 500 лв. до 1 800 лв.; • клас прослужено време от 1% за всяка година трудов стаж по специалността и/или в системата на здравеопазването; • ежемесечни ваучери за храна на стойност от 60 лв. и допълнителни ваучери за храна по Виж повече …

гмс Христинка Стоянова

Образование: Централен институт за подготовка на здравни кадри – гр. София БАКАЛАВЪР – Управление на здравни грижи МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” – „Здравна политика и здравен мениджмънт” Професионална реализация: УМБАЛ „Александровска“ гр.София – клиника по урология, медицинска сестра УМБАЛ „Софиямед“ гр.София – старша медицинска сестра на отделение по урология МБАЛ „Света София“ гр. София –главна медицинска сестра

гмс Божидара Борисова

главна сестра Божидара Борисова

Образование: 2006 г. – МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР – МУ София „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” – „МЕНИДЖЪР НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” 2001 г. – БАКАЛАВЪР – МУ София Ръководител на здравни грижи Преподовотел по практика в медицински колеж 1995 г. – ПОЛУВИСШЕ – ПМИ – София Медицинска сестра Детски профил 1983 г. – Средно специално – ИПЗК – Русе Детска медицинска сестра Специализации и квалификация: 2012 г. – Бизнес Виж повече …