ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ВСМ – 2018 г.

МЕСЕЦ ДАТА ДАТА ДАТА ДАТА
ЯНУАРИ 9 16 23 30
ФЕВРУАРИ 6 13 20 27
МАРТ 6 13 20 27
АПРИЛ 3 10 17 24
МАЙ 8 15 22 29
ЮНИ 5 12 19 26
ЮЛИ 3 10 17 24
АВГУСТ 7 14 21 28
СЕПТЕМВРИ 4 11 18 25
ОКТОМВРИ 9 16 23 30
НОЕМВРИ 6 13 20 27
ДЕКЕМВРИ 4 11 18 27

ЗА КОНТАКТ: e-mail: tzonzarova@hearthospital.bg и тел. 02 9211 341 – Сашка Петрова, координатор