ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ВСМ – 2022 г.

Начало на заседанията – 14:00ч.

МЕСЕЦ ДАТА ДАТА ДАТА ДАТА
ЯНУАРИ 4 11 18 25
ФЕВРУАРИ 1 8 15 22
МАРТ 8 15 22 29
АПРИЛ 5 12 19 29
МАЙ 3 10 17 25
ЮНИ 7 14 21 28
ЮЛИ 5 12 19 26
АВГУСТ 9 16 23 30
СЕПТЕМВРИ 7 13 20 27
ОКТОМВРИ 4 11 18 25
НОЕМВРИ 8 15 22 29
ДЕКЕМВРИ 6 13 20 27

ЗА КОНТАКТ: e-mail: tzonzarova@hearthospital.bg и тел. 02 9211 341 – Сашка Петрова, координатор