Главен асистент

документи-бланкиЗапознайте се и изтеглете нормативните документи и бланки, които са необходими при кандидатстване за конкурс за академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ в МБАЛ Национална кардиологична болница ЕАД