ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ

normativni-documentiКонсултация и хоспитализация по спешност

Всички пациенти, нуждаещи се от спешна консултация, независимо дали се представят в болницата сами или са докарани с транспорт от се насочват към кабинета за спешен прием (№52) . Там пациентът се консултира и в зависимост от естеството на болестта се решава дали има необходимост от постъпване в болница или лечението може да се осъществи в домашна обстановка под наблюдението на личния лекар или трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.

За спешна хоспитализация пациентите се насочват от:

 • лекар с направление 3, 3-А или 7
 • друго лечебно зведение (също с направление)
 • чрез екипите на спешна помощ
 • самостоятелно по избор на пациента

След направената консултация пациентът може да бъде:

 • хоспитализиран в клиника на НКБ;
 • да бъде оставен няколко часа в приемния кабинет за наблюдение и извършване на някои изследвания, след което да се направи отново преценка за небходимостта от хоспитализация;
 • да бъде насочен към друго лечебно заведение;
 • да му се даде дата за нова консултация в болницата;
 • да бъде върнат у дома

 Планова консултация и хоспитализация (прием)

Необходимо е предварително записване на дата и час за консултация в кабинетите на диагностично-консултативния блок или на медицинските центрове, с които НКБ има договор. Това може да направи личния лекар, специалисти от ДКЦ или самия пациент. Незаписаните предварително пациенти рискуват да чакат повече, докато се осъществи консултацията (обикновено на място на неявил се пациент).

За планова хоспитализация пациентите се насочват от:

 • личния лекар (направление 3, 3А или 7) след предварително уговерена дата и час за консултацията
 • друго лечебно заведение (специалист от ДКЦ)
 • самостоятелно по избор на пациента

Какви документи трябва да носи пациентът за планираната консултация?

Наличието на медицинска документация значително улеснява провеждането на консултацията и процеса на вземане на решение.  Освен посочените по-горе официални направления, е необходимо да се представят:

 • личната амбулаторна карта;
 • всички медицински документи и изследвания от предишни консултации или хоспитализации;
 • епикризи и други

Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление – срещу заплащане.

Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от Вашия здравен фонд. Предварително попитайте на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд и какво е Вашето покритие.

ДОБРОВОЛНИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ:

Медицинският център има сключен договор за оказване на медицински услуги със следните доброволни здравноосигурителни фондове:
– ЗАД „България“ АД
– ОЗОФ „Доверие“ ЗАД АД
– ЗАД “Булстрад Живот Виена инжурънс груп” АД
– ЗК „Медико – 21“ АД
– ДЗИ „Животозастраховане“ ЕАД
– ЗАД „Виктория“ АД
– ЗАД „Здавноосигурителен институт“ АД
– ЗК „Уника Живот” АД
– „Животозастрахователен Институт“ АД
– „Фи Хелт Застраховане“ АД
– ЗОФ „Съгласие“ АД
– „Дженерали Застраховане“ АД