Научен съвет

Научният съвет на МБАЛ НКБ над 40-годишна история. Първата структура е създадена към Научния Институт по сърдечно-съдови заболявания (НИССЗ) през 1972 г., по-късно като НЦССЗ 1986 г., а от 1996 г. НЗССЗР. През 2000 г. НЦССЗР се преобразува в СБАЛССЗ-НКБ, а през 2011 г. в МБАЛ – НКБ.

Председатели на Научния съвет през годините са:

 • проф. Димитър Димитров (1971 – 1977)
 • чл.кор. проф. Чавдар Драгойчев (1977 – 1986)
 • академик Илия Томов (1986-1988)
 • проф. Тихомир Даскалов (2002-2009)
 • проф. Цветана Кътова (2010-2018)
 • проф. д-р Ива Паскалева, дм (2018 – 2022)

Академичен състав на МБАЛ НКБ , считано от 22.03.2022 г.

 1. Хабилитирани членове (18 члена)
  1. проф. Анна Кънева, дм
  2. проф. Борислав Георгиев, дм
  3. проф. Детелина Луканова, дм
  4. проф. Елина Трендафилова, дм
  5. проф. Ива Паскалева, дм
  6. проф. Марио Станкев, дм
  7. проф. Людмил Бояджиев, дм
  8. проф. Любомир Хараланов, дм
  9. проф. Тошо Балабански, дм
  10. проф. Цветана Кътова, дм
  11. проф. Чавдар Шалганов, дм
  12. доц. Велислава Костова, дм
  13. доц. Елена Танева, дм
  14. доц. Елена Димитрова, дм
  15. доц. Любомир Бауренски, дм
  16. доц. Илияна Петрова, дм
  17. доц. Любомир Бакаливанов, дм
  18. доц. Наделин Николов, дм
 2. Нехабилитирани членове ( с ОНС „докотор“ и докторанти – 6 члена)
  1. д-р Валентина Игнатова, дм
  2. д-р Евелина Дончева, дм
  3. д-р Мартин Иванов, дм
  4. д-р Светла Динева, дм
  5. д-р Елисавета Левунлиева, докторант
  6. д-р Димитър Печилков, докторант

Председател е проф. д-р Детелина Луканова, научен секретар е доц. Илияна Петрова и технически секретар е Анна Валтерова

Заповед 117 НС