Мисия Здраве, 10-12 юни 2016, Щанд 3

Мисия здраве 2016

За поредна година ще се проведе „Мисия Здраве“ 2016 – празник за цялото семейство, 10-12 юни, в центъра на София, пред паметника на Съветската армия. Специалистите от Национална Кардиологична Болница ще Ви очакват на Щанд 3. На 10 юни от 14 до 19 часа, на 11 и 12 юни от 10 до 19 часа, на щанд 3 ще измерим безплатно кръвното ви налягане и ще Виж повече …

Безплатно измерване на артериално налягане през май 2016

Arterial-hypertension

По случай 17 май – Ден на хипертонията – до края на мeсец май 2016 г. ще се измерва безплатно артериално налягане и ще се определя риска за предсърдно мъждене в кабинет №25 от 12:00 до 13:00 часа всеки работен ден в медицинския център на НКБ, София, ул. Коньовица 65.  

Курсове за следдипломно обучение за лекари на Клиника по кардиология 2016

лекар-специализант в НКБ

ПРОГРАМА  на курсовете за следдипломно обучение и индивидуална специализация на лекари за 2016 г. към клиниката по кардиология в МБАЛ „НКБ“   за специализанти (кардиология, вътрешни болести) и докторанти е безплатно! за други – цена: 60 лв. на ден за записване : тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева   КАРДИОЛОГИЯ – Началник клиника – проф. д-р Нина Гочева   „РИТЪМНИ НАРУШЕНИЯ” (тематичен) Ръководител на Виж повече …

Курсове за следдипломно обучение за лекари на Клиника по неврология за 2016

лекар-специализант в НКБ

Програма за курсовете за следдипломно обучение за лекари на Клиника по неврология за 2016 г. цена: 60 лв. на ден за записване : тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Продължителност: 3 дни Ръководител: проф. Хараланов Технически отговорник: гл. ас. В. Игнатова Въведение в метода евокирани потенциали. Теоретични основи и практически занятия. Актуални аспекти на диагностиката и поведението при спешните състояния в неврологията /тематичен/ Документи Виж повече …

Курсове за следдипломно обучение за лекари на Клиника по детски болести и детска кардиология за 2016

лекар-специализант в НКБ

Програма за следдипломно обучение и индивидуална специализация на лекари на Клиника по детски болести и детска кардиология за 2016 г. За записване: тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Обособени са следните групи курсове за СДО: за специалисти по детска кардиология; за лекари от други специалности (неонаталози, педиатри, акушер-гинеколози, общопрактикуващи и др); Продължителност: 2-3 дни. Курсовете са обединени в „пакети“. Обучението по един пакет осигурява Виж повече …

Курсовете за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2016

лекар-специализант в НКБ

Програма за курсовете за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2016 г.   цена: 60 лв. на ден За записване : тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Брой на курсистите на всички курсове 10. Доплерехокардиография – конвенционална, тъканен доплер, speckle tracking – 8-9 февруари 2016, 2 дни; Работна електрокардиографска проба – 22-23 февруари 2016, 2 дни. Диастолна функция на Виж повече …

Индивидуално обучение през 2016 г.

лекар-специализант в НКБ

Индивидуално обучение на специализанти, по отделни модули, се извършват във в МБАЛ „НКБ” ЕАД, само след предварителна заявка в съответната клиника. Модул: „Кардиология” – Клиника по кардиология Модул: „Спешна кардиология” – Клиника по кардиология Модул: „Инвазивна диагностика” – Клиника по кардиология Модул: „Ехокардиография” – Клиника по кардиология Модул: „Електрокардиостимулация” – Клиника по кардиология Модул: „Електрофизиологично изследване” – Клиника по кардиология Модул: „Неинвазивна диагностика” – Клиника Виж повече …

Следдипломно обучение и индивидуална специализация за лекари 2015

лекар-специализант в НКБ

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2015 г. ПО КЛИНИКИ   За специализанти по кардиология и вътрешни болести и докторанти по кардиология курсовете са безплатни За всички останали, цена: 60 лв. на ден /когато има използване на медицинска апаратура и консумативи/ За допълнителна информация: тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева 1. Клиника по сърдечна хирургия – проф. Бояджиев –тел: Виж повече …