УПРАВЛЕНИЕ

Управление на МБАЛ Национална Кардиологична Болница

Националната кардиологична болница, съгласно закона за ЛЗ и ТЗ e еднолично акционерно дружество със 100 % държавна собственост.

Управлява се от Съвет на директорите, който се назначава от Министъра на здравеопазването.

Управление

 • Изпълнителен директор – Д-р Красимир Джинсов
 • Зам. директор лечебна дейност – д-р Ивайло Ваклинов
 • Зам. директор научна дейност – проф. д-р Елина Георгиева Трендафилова-Балтаджиева
 • Зам. директор административна дейност – Мария Димитрова
 • Главна медицинска сестра – Христинка Стоянова

Съвет на директорите

 • проф. д-р Димитър Богданов Масларов
 • д-р Лучия Александрова Добрева
 • д-р Красимир Росенов Джинсов

Съветът на директорите на НКБ управлява с помощта на следните консултативни органи:

 • Директорски съвет
 • Медицински съвет
 • Комисии
 • Съвет по здравни грижи
Информацията е актуализирана на 09.07.2024 г.