Почина проф. д-р Тихомир Даскалов, дмн

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 12.07.2024 г. след тежко боледуване почина проф. д-р Тихомир Даскалов, дмн (1939-2024). До пенсионирането си през 2010 г. проф. Даскалов работи в Клиниката по кардиология и в Отделението по инвазивна електрофизиология на Националната кардиологична болница. Той е един от основоположниците на инвазивната електрофизиология в България, заедно с проф. Урумов и доц. Ценов. След тяхната ранна кончина проф. Даскалов продължи Виж повече …

Двама млади лекари от Националната кардиологична болница взеха Европейска диплома по кардиология

Двама млади лекари от Националната кардиологична болница (НКБ) преминаха успешно Европейския изпит по кардиология на сесията през юни, съобщиха от болницата. Изпитът се провежда от Европейското дружество по кардиология (ESC), а България е пълноправен участник в инициативата от 2021 г. И двамата са от школата на НКБ – обучавани, защитили специалност и работещи в болницата от дипломирането си. „Гордеем се, че в НКБ работят и Виж повече …

Д-р Красимир Джинсов в интервю за телевизия Bulgaria ON AIR

„Националната кардиологична болница е институция на вече почти 70 години, създала много кадри в здравеопазването у нас, които в момента заемат водещи позиции в клиники и отделения в цялата страна. НКБ е болница, поставила основите на съвременната диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания у нас“, заяви в интервю за телевизия Bulgaria ON AIR д-р Д-р Красимир Джинсов, изпълнителен директор на Националната кардиологична болница. Основните проблеми Виж повече …

Публична защита за присъждане на НС „доктор на науките” на доц. Десислава Костова-Лефтерова

Публична защита за присъждане на научна степен „доктор на науките” по научна специалност образна диагностика доц. Десислава Костова-Лефтерова Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: образна диагностика Тема на дисертационен труд „„Проследяване на дозите на пациента и професионалното облъчване като част от радиационната защита и осигуряването на качеството при интервенционалните процедури““ Научно жури в състав: Вътрешни членове: Доц. д-р Светла Динева, дм, Виж повече …

Конкурси за лекар специализант по кардиология, съдова хирургия, нервни болести

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурси за заемане на следните длъжности в Многопрофилна болница за активно лечение „Национална Кардиологична Болница” ЕАД (МБАЛ „НКБ“ ЕАД), гр. София, ул. „Коньовица“ 65: · „лекар, специализант по кардиология” – 2 бр. към Клиника по кардиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Виж повече …

В Националната кардиологична болница беше извършена транскатетърна имплантация на пулмонална клапа

За първи път в България в Националната кардиологична болница беше извършена транскатетърна имплантация на пулмонална клапа на двама млади пациенти – жена на 35 години и мъж на 39 години. И двамата пациенти са „деца“ на Националната кардиологична болница (НКБ) с комплексни вродени сърдечни пороци, преминали през няколко сложни оперативни корекции. Транскатетърното имплантиране на аортна клапа е най-значимото технологично постижение в областта на сърдечно-съдовите заболявания Виж повече …

Конкурси за заемане на длъжности лекар специализант в МБАЛ „НКБ“

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурси за заемане на следните длъжности в Многопрофилна болница за активно лечение „Национална Кардиологична Болница” ЕАД (МБАЛ „НКБ“ ЕАД), гр. София, ул. „Коньовица“ 65:  „лекар, специализант по кардиохирургия” – 1 бр. към Отделение по хирургия на вродените сърдечни малформации при МБАЛ Виж повече …

Публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на д-р Бистра Петрова Бонева

  Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност съдова хирургия на д-р Бистра Петрова Бонева Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Съдова хирургия Тема на дисертационен труд „Хирургични методи на лечение при илиачна оклузивна болест – сравнителен анализ“ Научен ръководител: проф. д-р Марио Станкев Научно жури в състав: Вътрешни членове: 1. проф. д-р Детелина Луканова, Виж повече …