Развитие на академичния състав

документи-бланкиТук можете да се запознаете и изтеглите  нормативните документи, уреждащи процедурите по придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МБАЛ „НКБ“ ЕАД

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

АСИСТЕНТ

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

ДОЦЕНТ

ПРОФЕСОР