КЛИНИКИ И ОТДЕЛЕНИЯ

МБАЛ Национална Кардиологична Болница е национален университетски и лечебен център, осигуряващ 24 часова медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица със сърдечно-съдови и други заболявания.

Лечебно-диагностичната, диспансерна, учебна и научно-изследователска дейност се осъществява в над 20 самостоятелни клиники и отделения, и консултативни кабинети, някои с уникални функции и значение за страната.