Десислава Костова-Лефтерова

Д. Костова-Лефтерова

Доц. Десислава Костова-Лефтерова е медицински физик – експерт, специалист в областта на образната диагностика и радиационната защита при прилагане на йонизиращи лъчения в медицината. Завършва медицинска физика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Физически факултет през 2008 г., като придобива квалификация „Магистър Физик, Медицинска Физика“. През 2015 г. защитава дисертационен труд на тема „Оптимизация на рентгенови изследвания в педиатрията“. През 2016 г. придобива клинична специалност Виж повече …