Десислава Костова-Лефтерова

Д. Костова-Лефтерова

Десислава Костова-Лефтерова завършва физика към Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Физически факултет през 2006 г., като придобива квалификация „Бакалавър Физик, Медицинска Физика”. През 2006 и 2007 г. се обучава към Европейско Училище за Медицинска Физика, Аршамп, Франция, където изучава принципите на образната диагностика, ултразвука, магнитния резонанс, както и брахитерапия и лъчелечение. През 2008 г. придобива специалност Магистър Физик, Медицинска Физика. В периода 2009 г. – Виж повече …