Доцент

документи-бланкиЗапознайте се и изтеглете нормативните документи и бланки, които са необходими при кандидатстване за конкурс за академична длъжност ДОЦЕНТ в МБАЛ Национална кардиологична болница ЕАД