Галерия на клиниката по кардиохирургия

галерия на клиниката по кардиохирургия

Галерия на Клиниката по кардиохирургия. Клиниката по сърдечна хирургия има сключен договор с НЗОК и осъществява целия спектър от операции в сърдечната хирургия. Ето клиничните пътеки по които работим, а също и Ценоразпис на услугите в болницата на свободен прием ← обратно към Клиника по кардиохирургия

Галерия на Клиниката по съдова хирургия

В Клиниката по съдова хирургия и ангиология годишно преминават около 3 000 болни за лечение на съдови заболявания. Извършват се приблизително между 1400-1600 оперативни интервенции, като 85 % от тях са големи и средни по обем и сложност. Операционната е оборудвана с модерна ангиографска апаратура тип С – рамо и в нея се извършват около 600 ендоваскуларни процедури на аортата, каротидните и периферни съдове годишно. Виж повече …