Учебна дейност

Зам. директор научна и учебна дейност – проф. д-р Елина Георгиева Трендафилова-Балтаджиева

Високотехнологичното оборудване и отличните лекари в болницата са предпоставка за непрекъснато обучение, научна и учебна дейност и развитие на младите специалисти.

МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД е една от най-големите университетски клинични бази за обучение на студенти, специализанти, докторанти и следдипломна квалификация на лекари.

При акредитацията на болницата през 2023 година,  МБАЛ „НКБ” ЕАД получава „отлична” акредитационна оценка за срок от пет години за следдипломно обучение на магистър-лекари, практическо обучение на студенти по професионално направление „Медицина” и „Здравни грижи”, със Заповед № РД-01-390/14.07.2023 на Министерство на здравеопазването.

Обучение на студенти

МБАЛ „НКБ” ЕАД е акредитирана за провеждане на практическо обучение на студенти по професионално направление „Медицина”. Болницата организира и провежда преддипломни стажове и практики на студенти.  Провеждат се доброволни стажове на студенти.

Специализация на лекари

Национална кардиологична болница обявява целогодишно свободни места за лекар-специализант по реда на Наредба  № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Свободните позиции се обявяват на сайта на болницата.

Национална кардиологична болница е акредитирана за провеждане на следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност по:

 • Ангиология
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Детска кардиология
 • Кардиология
 • Кардиохирургия
 • Клинична лаборатория
 • Микробиология
 • Нервни болести
 • Образна диагностика
 • Обща и клинична патология
 • Педиатрия
 • Съдова хирургия

Провеждане на практически модули

МБАЛ „НКБ” ЕАД е университетска болница и е база за обучение на специализанти от други лечебни заведения, провеждащи практическото си обучение по модули от учебните програми. Тя е предпочитана база за обучение за много лекари от София и страната.

Практическото обучение на специализанти по реда на Наредба № 34 от 29.12.2006 г. и Наредба № 1 от 22.01.2015 г.  е по следните модули:

 • „Кардиология”
 • „Спешна кардиология”
 • „Инвазивна диагностика”
 • „Електрокардиостимулация”
 • „Електрофизиологично изследване и лечение”
 • „Ехокардиография”
 • „Неинвазивна диагностика”
 • „Детска кардиология”
 • „Детска кардиохирургия”
 • „Хирургично лечение на деца с ВСМ”
 • „Сърдечна хирургия и сърдечна реанимация”
 • „Съдова хирургия”
 • „Ендоваскуларна хирургия”
 • „Ангиология”
 • „Интензивно лечение”
 • „Детска пулмология”
 • „Образна диагностика”
 • „Клинична лаборатория”
 • и много други.

Необходими документи за записване и провеждане на практически модул:

 • Заявка № 5 /по образец/
 • Допълнително споразумение от базата на специализанта
 • Копие от книжката за специализация

Продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение

МБАЛ „НКБ” ЕАД организира всяка година провеждането на тематични курсове за продължаващо обучение на лекари. Курсовете се посещават активно и предоставят възможност на участващите да се запознаят с методите и методиките, които се предлагат в лечебното заведение.

Документи за записване и участие в тематичните курсове за продължаващо и индивидуално обучение:

За допълнителна информация: Кристина Станчева
тел. за връзка: 02/ 92 17 122
e-mail: nkb_nois@abv.bg

<strong><em>ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2020 г.</em></strong>