КТ коронарография (КТ коронарна ангиография)

КТ коронарографията (КТ коронарна ангиография) е неинвазивен образен метод, чрез който се оценяват артериите, кръвоснабдяващи сърцето – коронарните артерии. Методът дава информация относно наличието на стеснения по хода на тези съдове – т.н. коронарна съдова болест. За разлика от инвазивния метод, при който се използва набор от консумативи за достигане до коронарните артерии, КТ коронарографията е неинвазивен и бърз метод, който не изисква болничен престой и възстановителен период. Препоръчително е изследването да се извършва на гладно, за да се намалят нежеланите ефекти от контрастната материя. Методът е изключително подходящ за млади хора, при които не се очаква промени, налагащи интервенция в момента на диагностиката.