Основни исторически постижения

В периода 1962 – 1981 г. се полагат основите на модерната кардиология и сърдечно-съдова хирургия у нас.

  • 1962-1963 г. в НКБ са монтирани първите в страната ангиокардиографи на “Филипс” и “Елема”. Внедрява се в практиката диагностичната сърдечна катетеризация и ангиокардиография от проф. Л. Георгиев, доц. Г. Паникян. По-късно проф. А. Савова, доц. Б. Финков внедряват нови методи на инвазивно изследване и интервентните процедури.
  • 1962 г. – правят се първите сърдечни операции под екстракорпорално кръвообращение. Внедряването им става от проф. Д. Димитров, чл. кор. проф. Ч. Драгойчев, доц. Л. Маринова под ръководтвото на проф. К.Стоянов.
  • 1962-1963 г. – развива се инвазивната диагностика при деца с вродени сърдечни малформации – важна предпоставка за уточняване на показанията за хирургичното им лечение. Тази дейност се ръководи от проф. Д. Величкова и доц. Д. Илиев. За кратко време и от проф. П. Нинова.
  • 1962-1963 г. – започва се хирургията на деца със сложни вродени сърдечни малформации, като тетралогия на Фало и др. Основите на тази хирургия са поставени от проф. Д. Димитров, проф. Ч. Драгойчев.
  • 1965 г. – извършва се първото протезиране на митрална клапа у нас
  • 1968 г. – разкрива се първото в страната отделение за интензивно кардиологично лечение, ръководено в продължение на 30 г. от проф. С. Попниколов.
  • 1969 г. – имплантация на първите сърдечни електростимулатори от проф. Д. Димитров. Тази дейност се разгръща по-късно пълноценно от проф. Й. Марков и се саздават центрове в цялата страна.
  • 1969-1970 г. – монтаж на централна инсталация за медицински газове. НКБ е първата болница в страната с подобна инсталация
  • 1972-1973 г. – направени са първите атриосептостомии по Рашкинд при новородени с транспозиция на големите артерии (доц. Д. Илиев, проф. П. Нинова), с което се поставя началото на интервентната кардиология в България.
  • 1975 г. – в НКБ се правят първите електрофизиологични изследвания. В основата на тази дейност е проф. Г. Урумов.