ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ПО ЗОП ПРЕДИ 2014 г.

Архив на предварителните обявления за поръчки по ЗОП преди 1.10.2014 г.

Номер в РОП Линк към сайта на АОП
469832 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ /СМР/
469828 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ /услуги/
469791 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ /доставки/