проф. д-р Борислав Георгиев

доц. д-р Борислав Георгиев, кардиолог

проф. д-р Борислав Георгиев е главен асистент в Национална кардиологична болница, София. Специализира кардиология в Клиника по кардиология при проф. Х. Кун в гр. Билефелд, Германия. Основните области на интереси в работата му са свързани с електрокардиология, лечение на хипертония, профилактика на сърдечно-съдови заболявания, епидемиология, лекарствена терапия и др. Членува в Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), в Европейско дружество по кардиология (European Society of Виж повече …

Лекар за клиника по педиатрия

NKB-работа в НКБ

МБАЛ НКБ ЕАД, София обявява конкурс по документи и събеседване за Описание: 1 (един) лекар, педиатър за нуждите на Клиника по педиатрия и детска кардиология – отделение за следоперативно интензивно лечение и реанимация и за един лекар; 1 (един) лекар, педиатър за нуждите на Клиника по педиатрия и детска кардиология – отделение по педиатрия, интензивен сектор Изисквания: желателно е наличие на специалност „Детски болести“ или Виж повече …