Болнична аптека

болнична аптекаМБАЛ НКБ разполага с две добре оборудвани болнични аптеки. Това е звеното в болницата, което осигурява, съхранява и отпуска качествени лекарства, медицински изделия, превързочни материали, консумативи и дезинфектанти, необходими на лечебното заведение. Работата е организирана съобразно ЗЛАХМ.

  • Аптека 1 – „Лекарствени продукти“

началник: Зорка Събева
E-mail: apteka@hearthospital.bg
Разположение: етаж 1, блок Ж, в новото крило на болницата

  • Аптека 2 – „Медицински изделия“

Отговорник: Деница Манева
Разположение: етаж 1, блок Ж, в новото крило на болницатa
Телефон: 02/9217 185