Курсове за следдипломно обучение за лекари на Клиника по детски болести и детска кардиология за 2016

Програма за следдипломно обучение и индивидуална специализация на лекари на Клиника по детски болести и детска кардиология за 2016 г.

За записване: тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева

Обособени са следните групи курсове за СДО:

 • за специалисти по детска кардиология;
 • за лекари от други специалности (неонаталози, педиатри, акушер-гинеколози, общопрактикуващи и др);

Продължителност: 2-3 дни. Курсовете са обединени в „пакети“. Обучението по един пакет осигурява информация и познания върху определен проблем в детската кардиология.

Ръководител на учебната програма: д-р Анна Дашева.

Телефони за контакти: 02/822-18-04; 9217-114; 9217-107; факс: 02/920-14-71;
e-mail: реdcard@hearthospital.bg

КУРСОВЕ:

I. Курсове за детски кардиолози и педиатри

 1. Сърдечна недостатъчност – диагностика и лечение. 26 – 27.01.2016 г. (понеделник и вторник)
 1. Инфекциозен ендокардит. 08 – 09.02.2016 г. (понеделник и вторник)
 1. Ехокардиография в детска възраст – първи стъпки. 25 – 26.02.2016 г. (четвъртък и петък)
 2. Ехо-диагностика на ВСМ с ляво-десен шънт. 21 – 22.03.2016 г. (понеделник и вторник)
 3. Ехо-диагностика на ВСМ с дясно-ляв шънт. 04 – 05.04.2016 г. (понеделник и вторник)
 4. Ехо-диагностика на сложни /комплексни/ ВСМ. 28 – 29.04.2016 г. (четвъртък и петък)
 5. Артериална хипертония в детската възраст. 02 – 03.05.2016 г. (понеделник и вторник)
 6. Критични ВСМ в периода на новороденото – ехографска диагноза. 19-20.05.2016 г. (четвъртък и петък)
 7. Ехокардиография на оперирано сърце. 06 – 07.06.2016 г. (понеделник и вторник)
 8. Клинична електрокардиография – особености в детска възраст. 20 – 21.06.2016 г. (понеделник и вторник)
 9. Брадиаритмии – диагностика, поведение. 05 – 06.10.2016 г. (понеделник и вторник)
 10. Тахиаритмии – диагностика и поведение. 05 – 06.09.2016 г. (понеделник и вторник>) 
 11. Пренатална диагностика на ВСМ. 03 – 04.10.2016 г. (понеделник и вторник)

II. Курсове за неонаталози

 1. Сърдечни заболявания у новороденото – клинична изява, диагностичен подход и принципи на поведение. 24 – 25.10.2016 г. (понеделник и вторник)
 1. Нарушения в адаптацията на сърдечно-съдовата система след раждането – клинична изява, диагностичен подход и принципи на поведение. 14 – 15.11.2016 г. (понеделник и вторник).

III. Курсове за акушер-гинеколози

 1. Пренатална диагностика на ВСМ. 28-30.11.2016 г. (понеделник, вторник и сряда)

IV. Индивидуална специализация – приемат се заявки през цялата година,
съобразени с натовареността на клиниката по следните модули:

 1. Ехокардиография – граници и възможности на метода за диагностика на
  ВСМ.
 2. Фетална ехокардиография.
 3. Детска кардиология – клиника, диагностика и поведение при ВСМ.
 4. Инвазивна кардиология – диагностика и лечебни транскатетерни
  манипулации при деца с ВСМ.
 5. Спешни състояния и интензивно лечение в педиатрията. (ще се провежда в интензивен сектор на Отделението по педиатрия) 
 • Ръководител на курса- Д-р Василка Илиева
 • Технически отговорник: Д-р Ася Славейкова
 • Провеждане на обучението целогодишно след подаване на заявка
 • Продължителност: 5 дни минимум
 • Брой на курсистите: неограничен

Документи за записване

ОБРАЗЕЦ-4  – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация + Фактура за платен курс;
ОБРАЗЕЦ-5 – попълва се от специализанти, които искат да карат обучителен модул като част от програмата за придобиване на специалност /Допълнително споразумение от базата на специализанта;Копие от книжката за специализация/