Курсове за следдипломно обучение за лекари на Клиника по неврология за 2016

Програма за курсовете за следдипломно обучение за лекари на Клиника по неврология за 2016 г.

  • цена: 60 лв. на ден
  • за записване : тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева

Продължителност: 3 дни

Ръководител: проф. Хараланов

Технически отговорник: гл. ас. В. Игнатова

  1. Въведение в метода евокирани потенциали. Теоретични основи и практически занятия.
  2. Актуални аспекти на диагностиката и поведението при спешните състояния в
    неврологията /тематичен/

Документи за записване

– Фактура за платен курс
ОБРАЗЕЦ-4