ХV Национална конференция за ОПЛ и педиатри

От 23-25.05.2014 г. в Слънчев бряг се проведе „ХV Национална конференция за общопрактикуващи лекари и педиатри”.

В рамките на конференицята бе включена и сестринска секция в която участва ст. сестра Саня Маринова с два доклада – „Транспорт на деца в критично състояние” и „Следоперативна рехабилитация при деца с ВСМ”.

Споделянето на опит в областа на здравните грижи от колеги, работещи в специфични специализирани сфери на здравеопазването каквато е детската сърдечна хирургия е предпоставка за подобряване грижите за различни категории пациенти.