EuroHeartCare 2014 с участие на медицински сестри от НКБ

EuroHeartCare2014От 4-5 април 2014 г. в гр. Ставангер, Норвегия се състоя конгрес на ESC Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions “EuroHeartCare 2014”.

В конгреса участваха 3 медицински сестри от МБАЛ „НКБ” (ст. м.с. Емилия Кисьова и м.с. Росица Гаврилова от клиника по сърдечна хирургия и гл.м.с. Б. Борисова) с постерна презентация на тема „Приложение на временен епимиокарден пейсмейкър след сърдечна операция”.

Впечатленията от контактите са, че проблемите на колегите в други европейски страни са идентични като в нашата болница – недостиг на медицински сестри.

По отношение развитието на здравните грижи от представените теми – сърдечна хирургия и интервентни процедури, обучение на пациентите със сърдечно-съдови заболявания, грижи от разстояние (телемедицина) и др., добитата информация е, че дейностите които извършват специалистите по здравни грижи в НКБ са адекватни на тези от други европейски държави, но има и предизвикателства, които бихме могли да развием в болницата.