Курсовете за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2016

Програма за курсовете за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2016 г.

 

 • цена: 60 лв. на ден
 • За записване : тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева

Брой на курсистите на всички курсове 10.

 1. Доплерехокардиография – конвенционална, тъканен доплер, speckle tracking – 8-9 февруари 2016, 2 дни;
 2. Работна електрокардиографска проба – 22-23 февруари 2016, 2 дни.
 3. Диастолна функция на лявата камера – 7-8 март 2016, 2 дни;
 4. Анализ на миокардна деформация – 28-29 март 2016, 2 дни;
 5. Трансторакална и трансезофагеална оценка на клапни пороци – придобити и вродени – 18-20 април 2016, 3 дни;
 6. Ехокардиография при оперирано сърце и кардиоемболичен риск – 9-10 май 2016, 2 дни;
 7. Трансезофагеална ехокардиография І-ва част – 30-31 май 2016, 2 дни;
 8. Възможности за оценка на глобална и регионална камерна функция – 13-14 юни 2016, 2 дни и 7-8 ноември 2016 , 2 дни;
 9. Ехокардиографска оценка на дясната камера – 10-11 октомври 2016 , 2 дни;
 10. Трансезофагеална ехокардиография – ІІ-ра част – 21-22 ноември 2016, 2 дни

Документи за записване

 • Заявка по образец – ОБРАЗЕЦ-4  – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация;
 • Фактура за платен курс

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:  Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика проф. д-р Ц. Кътова – тел: 02/ 92 11 381; 02/ 92 11 384.