СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ ДО КРАЯ НА 2014 г.

 

Клиника по кардиология – проф. Н. Гочева, тел: 02/ 92 11 401; 02/ 92 11 404

 • „Метаболитен синдром – риск за сърдечно-съдови заболявания” (тематичен)

Ръководител на курса: проф. д-р Н.Гочева, д-р Б.Георгиев

Технически отговорник: д-р И.Петрова

Начало на курса: Октомври

Продължителност: 2 дни

 

 • „Ехокардиография при исхемична болест на сърцето” (тематичен)

Ръководител на курса: проф. д-р Н.Гочева

Технически отговорник: д-р Д.Аврамов

Начало на курса: 06.10.2014 г. – 08.10.2014 г.

Продължителност: 3 дни

 • „Диагноза и лечение на спешните състояния в кардиологията” (тематичен)

Ръководител на курса: доц. д-р Е.Трендафилова

Технически отговорник: д-р Е.Костова

Начало на курса: 13.10.2014 г. – 14.10.2014 г.

Продължителност: 2 дни

 • „Сърдечни аритмии – електофизиология” (тематичен)

Ръководител на курса: доц. д-р Т.Балабански

Технически отговорник: д-р М.Протич

Начало на курса: Ноември

Продължителност: 2 дни

 

 • „Бременност и сърдечно-съдови заболявания” (тематичен)

Ръководител на курса: д-р Б.Георгиев

Технически отговорник: д-р И.Петрова

Начало на курса: Ноември

Продължителност: 2 дни

 • „Възможности за оценка на глобална и регионална камерна функция” (тематичен)

Ръководител на курса: проф. д-р Ц.Кътова

Технически отговорник: доц. д-р В.Костова

Начало на курса: 03.11.2014 г. – 07.11.2014 г.

Продължителност: 5 дни

 

 • „Трансезофагеална ехокардиография – 2 част” (тематичен)

Ръководител на курса: проф. д-р Ц.Кътова

Технически отговорник: доц. д-р В.Костова

Начало на курса: 17.11.2014 г. – 18.11.2014 г.

Продължителност: 2 дни

 

Клиника по съдова хирургия и ангиология – д-р Анастасов, тел: 02/ 92 11 501; 02/ 92 11 504

 • „Спешна съдова хирургия” (тематичен)

Ръководител на курса: проф. д-р М.Станкев

Технически отговорник: д-р Е.Горанова

Начало на курса: Октомври

Продължителност: 20 дни

Аневризми – 5 дни, Периферна артериална патология – 5 дни, Венозна патология – 5 дни, Комбинирана патология – 5 дни.

 • „Хронични съдови заболявания” (тематичен)

Ръководител на курса: проф. д-р М.Станкев

Технически отговорник: д-р Е.Горанова

Начало на курса: 03.11.2014 г.

Продължителност: 10 дни

Артериални заболявания – 5 дни, Венозни заболявания – 5 дни

 

Отделение по образна диагностика и интервентна ренгенология – доц. д-р Е. Вълчева, тел: 02/ 92 11 251

 • „Абдоминална ултразвукова диагностика при сърдечно-съдови заболявания” (тематичен)

Ръководител на курса: доц. д-р Е.Вълчева

Технически отговорник: д-р С.Церовски

Начало на курса: 06.10.2014 г. – 09.10.2014 г.

Продължителност: 4 дни

 

 • „Ултразвукова и доплер-диагностика при съдовите заболявания – ангиографска корелация” (тематичен)

Ръководител на курса: доц. д-р Е.Вълчева

Технически отговорник: д-р М.Руневски

Начало на курса: 24.11.2014 г. – 28.11.2014 г.

Продължителност: 5 дни

 

Отделение по лабораторна диагностика, проф. д-р И. Паскалева, тел: 02/ 92 11 361

 

 • „Сърдечни маркери при остър коронарен синдром и сърдечна недостатъчност” (тематичен)

Ръководител на курса: проф. д-р И.Паскалева

Технически отговорник: д-р Д.Динева

Начало на курса: 20.10.2014 г. – 21.10.2014 г.

Продължителност: 2 дни

 

За допълнителна информация: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева