КТ коронарография (КТ коронарна ангиография)

КТ коронарографията (КТ коронарна ангиография) е неинвазивен образен метод, чрез който се оценяват артериите, кръвоснабдяващи сърцето – коронарните артерии. Методът дава информация относно наличието на стеснения по хода на тези съдове – т.н. коронарна съдова болест. За разлика от инвазивния метод, при който се използва набор от консумативи за достигане до коронарните артерии, КТ коронарографията е неинвазивен и бърз метод, който не изисква болничен престой и Виж повече …