КЛИНИКА ПО КАРДИОХИРУРГИЯ

ВАЖНО! 

✅В Клиниката по Кардиохирургия на НКБ всички сърдечни операции са напълно безплатни за пациентите.

✅Не се изисква никакво доплащане за консумативи и дейности, свързани с лечението.

Контакти с Клиниката по Кардиохирургия: тел: 02/9211 560, факс: 02/9211 561

Стационар
тел. 02/9211 555 – Гл. мед. сестра
тел. 02/9211 553 – Лекари
тел. 02/9211 556 – Сестри

За записване на час за безплатен преглед от кардиохирург (не се изисква направление): тел: 02/9211 560 – всеки делничен ден от 8 до 14ч.

За изпращане на записи от коронарогарфия: cardiosurgery@abv.bg

Клиниката по сърдечна хирургия има сключен договор с НЗОК и осъществява пълния спектър от операции в сърдечната хирургия като:

✅Аорто-коронарен бай-пас, включително и на „биещо сърце“ (ОРСАВ)

✅Ендоскопски харвестинг на вена сафена и артерия радиалис при използването на венозни и артериални графтове в операциите за аорто-коронарен байпас

✅Аорто-коронарен бай-пас и лявокамерна корекция

✅Сърдечни реоперации

✅Комбинирани сърдечни операции

✅Клапно протезиране (едно-, дву- и триклапно)

✅Реконструктивна хирургия на възходящата аорта и дъгата

✅Реконструктивни операции на сърдечните клапи

✅Корекция на вродени сърдечни малформации

✅✅Отстраняване на сърдечен тумор

✅Включване на устройства, подпомагащи сърдечните камери

✅Хирургично лечение на ритъмно-проводни нарушения

✅Ендоскопска имплантация на постоянен кардиостимулатор

✅Минимално инвазивни сърдечни операции на аортна клапа

Екипът на Клиниката работи в тясно сътрудничество с останалите клиники и структури на НКБ. Приема пациенти за кардиохирургия 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Клиниката по Кардихирургия на Националната кардиологична болница е първата структура по сърдечна хирургия в България. Тук от създаването й до момента са извършени над 20 000 сърдечни операции, което означава, че това е структурата с най-голям опит в кардиохирургията в България.

Ако операцията е неизбежна

Галерия на клиниката

История на отделението

ЛЕКАРИ

Началник на Клиниката по кардиохирургия: доц. д-р Димитър Кючуков, дм

Завършва медицина през 2000 г. и започва работа като ординатор в УМБАЛ “Света Екатерина” под ръководството на Проф. д-р Александър Чирков, където работи от 1997 год. като болногледач.

От 2013 г. има специалност по Кардиохирургия, а от 2019 по Съдова Хирурия.

Асистент в катедрата по Сърдечно-съдова хирурия и инвазивна кардиология на Медицински Университет – София от 2008 г., Главен Асиситент в същата Катедра от 2019 г. През 2016 г. защитава докторска дисертация на тема „Хирургично лечение на сърдечни аритмии“. Началник отделение по хирургично лечение на придобити сърдечни заболявания в УМБАЛ „Света Екатерина“ с директор Проф. д-р Генчо Начев от 2018 г., а е изпълняващ длъжността Началник Клиника по Кардиохирургия в УМБАЛ „Света Екатерина“ от 2020 год.

За първи път в България доц. Кючуков извършва канюлиране на артерия аксиларис за артериална перфузия при дисекации на аортата и реоперации, ретроградна тромбектомия при остра белодробна емболия, реконструкция на аортния корен и аортната клапа по метода Florida Sleeve.

От 2022 г. е Началник на Клиника по Кардиохирургия на Национална Кардиологична Болница. Член на Научния съвет на Национална Кардиологична Болница и Доцент от 2023 г.

Има множество публикации в български и международни медицински списания и участия с доклади на конгреси: на Световната асоциация по сърдечнo-съдовите и  гръдни хирурзи (WSCTS) и Европейско дружество по сърдечно-съдова и ендоваскуларна хирургия(ESCVS).

Доц. Кючуков е член на редица български и международни професионално научни организаци и дружества:

 • Европейското дружество по сърдечна и гръдна хирургия (EACTS)
 • Латино-американското дружество по сърдечно-съдова и ендоваскуларна хирургия (LACES)
 • Управителен съвет на Българското дружество по Кардиохирургия
 • Българска Асоциация по Гръдна, Сърдечна и Съдова Хирургия
 • Българска Асоциация по Минимално инвазивна и Роботизирана хирургия

Преминал е през обмен на опит и курсове за квалификация в болниците: Шарлот Мемориал Хоспитал – Северна Каролина, Проф. Робичек; Национална Военнно-Медицинска Болница Бетезда – Мериленд; Германския Сърдечен Център-Берлин, Проф. Хетцер (системи за механична циркулаторна подкрепа); Щутгарт-Sana, Проф.Хемер (лечение на сърдечни аритмии); ТелАвив-Шеба, проф. Ранаани (реконструкции на митралната клапа); Виена-проф. Клепетко (академия по трансплантация на бял дроб); Маастрихт-Проф.Сардари (ендоскопски минимално-инвазивни операции на митрална клапа); Оксфорд-проф.Тагарт и Ню Йорк- проф. Пушкаш, (реваскуларизация на миокарда).

Преминал е курсове по: Екстракорпорална Мембранна Оксигенация към Европейското дружество по Кардиохиругия в Уиндзор, и Регенсбург; Аортна и митрална клапна хирургия в Малинело, Италия; Коронарна хирургия- проф. Кайсер, Канада и проф. Сержан, Белгия; Митрална и трикуспидална хирургия-проф Еузанио и проф.Солинас, Италия и др. Има диплома за професионална квалификация по Кардиостимулация – базово ниво от 2022 г.

Магистър е по здравен мениджмънт от 2016 г.
д-р Матрин Иванов
д-р Мартин Иванов – кардиохирург
д-р С. Шекерджийски – кардиохирург
д-р Станислав Шекерджийски – кардиохирург
д-р Явор Валянов - асистент, хирург
д-р Явор Валянов – кардиохирург
д-р Христо Иванов – специализант
д-р Христо Иванов – кардиохирург

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Димитър Костадинов – специализант по кардиохирургия

Д-р Виктория Славеева – кардиолог

Д-р Марьо Даскалов – кардиолог

Ст.м.с. Екатерина Мандарлиева – старша сестра на отделение по Кардиохирургия

Ст.м.с. Даниела Сотирова – старша сестра на Операционен блок – Кардиохирургия

✅Аорто-коронарен байпас на биещо сърце

Кардиохирурзите в Националната кардиологична болница рутинно извършват аорто-коронарен байпас на биещо сърце, защото тази процедура е по-щадяща и запазваща сърдечната функция, което е с голямо значение при някой високорискови случаи. Тази операция е извършена за пръв път в България тук НКБ от проф. д-р Л. Бояджиев.

Повече от 25% процента от операциите за аорто-коронарен байпас, извършвани в НКБ, се извършват на биещо сърце. Въпреки че байпас хирургията на биещо сърце не е показана за всички пациенти, нашите опитни кардиохирурзи и анестезиолози разглеждат възможностите за приложение на този подход индивидуализирано при всеки отделен пациент с коронарна болест (запушване или стеснение на съдовите, доставящи кръв до сърдечния мускул), показан за хирургично възстановяване на кръвотока към сърдечния мускул.  Решението за вида на операцията се обсъжда задължително и с пациента, след анализ на няколко важни фактора – наличието на съпътстващи заболявания , местоположение на стесненията по хода на артериите, нужда от допълнителни корекции по клапите на сърцето, индивидуална оценка на риска и др.

?Как се извършват байпасите към сърдечните артерии?

Коронарната Байпас Операция- означава заобикаляне на стесненията на сърдечните артерии (коронарни артерии) посредством сегменти от други артериални или венозни съдове. Най-често това са вътрешната гръдна артерия, една от артериите на ръката или голямата подкожна вена на крака. Байпасите с артериални сегмени доказано функционират дълги години след операцията и са най-добрия вариант за възстановяване на кръвоснабдяването на сърдечния мускул, особенно при пациенти под 60 год. възраст.  При операция на биещо сърце тяхното приложение позволява да се намалят манипулациите върху аортата (съда, през който сърцето изтласква кръв към цялото тяло), като с това допълнително се редуцира риска от мозъчно-съдови инциденти, като инсулт.

Използването на артериални сегменти за извършване на коронарна байпас операция е рутинно в Клиниката по Кардиохирургия на НКБ. Нещо повече имаме най-големия натрупан опит с тяхното осигуряване посредстом минимално инвазивни техники под видеоскопичен контрол.

По отношение на венозните сегменти също ежедневно използваме най-модерната техника за отпрепариране „без докосване“ на вената,  гарантираща максимално дълъг период на запазена проходимост, често през минимален разрез върху крака.

?Кога се налага извършване на тази операция?

Сърдечната операция за поставяне на аорто-коронарен байпас лекува пациенти със стеснения или запушване на артериите, които захранват с кръв сърдечния мускул и характера на това засягане не позволява лечение, чрез имплантация на стент. При по-големия дял от болните, които се нуждаят от операцията броя на увредените артерии е повече от три, или стесненията се простират на голяма дължина по техния ход. Показание за операция е и стенозата на ствола на лявата коронарна артерия. Извършването на коронарен байпас от хирурга, позволява да се възстанови нормалното кръвоснабдяване към всички зони от сърдечния мускул в един етап, с което се възстановява нормалното качество на живота и силно се ограничава вероятноста от развитие на миокарден инфаркт и съпътстващите го тежки и животозастрашяващи усложнение.

?Какво представлява операцията за байпас на коронарната артерия на биещо сърце и как се извършва?

За разлика от традиционната байпас операция, при операциите на биещо сърце, то не се спира. Този подход е възможен благодарение на специални устройства, които стабилизират само малък участък около болната артерия, върху която работи кардиохирургът. Операцията може да извършва със или  без използването на  машина заместваща работата на сърцето и белия дроб.

?Какви са предимствата на байпас операция на биещо сърце?

В сравнение с традиционния байпас, предимствата на байпаса на биещо сърце включват:

 • По-бърз процес н възстановяване;
 • По-добра преживяемост, особено сред високорисковите пациенти;
 • По-добро запазване на сърдечната функция, защото то не се спира;
 • По-кратък болничен престой;
 • Намален риск от неврологични увреждания, включително инсулт ;
 • По-малък риск от нарушения в сърдечния ритъм, бъбречни или чернодробни усложнения;

?Колко време продължава възстановителният период след операция?

Операцията е голяма, но ние ще полагаме денонощни грижи за гладкото и безболезнено протичане на вашия възстановителен период, а след това Вашето сърце ще бъде с по-добър капацитет. Обикновенно след около седмица ще можете да се приберете вкъщи в добра кондиция. За близо месец след това ще трябва да спазвате определен режим, гарантиращ пълно възстановяване, за които ще получите подробни разяснения в деня на вашето изписване.

В НКБ предлагаме и специална програма за следоперативна рехабилитация, която се осъществява в нашето Отделение по Кардиология и Кардиологична рехабилитация в гр. Банкя, то е първото подобно в България и с огромен натрупан опит в следоперативните грижи за пациенти със сърдечна операция. При желание от Ваша страна може да бъдете преведени там след изписването Ви от Клиниката по Кардиохирургия.

?Как да се свържете с Клиниката по кардиохирургия на Националната кардиологична болница?

Можете да се запишете за безплатен преглед от кардиохирург (не се изисква направление) на телефон 02/9211 560 всеки делничен ден от 8 до 14 ч, а записи от коронарогарфията си можете да изпратите на: cardiosurgery@abv.bg

Важно е да знаете, че в нашата Клиника по Кардиохирургия не се начисляват абсолютно никакви доплащания за пациентите.

✅Клапно протезиране и реконструктивни операции на сърдечните клапи

?Какво представляват клапите на сърцето?

Сърцето е мускул, чиято функция е да изпомпва кръв към цялото тяло. В него има четири клапи, благодарение на които, изпомпваната кръв тече само в една посока. Това са:

 • Трикуспидна клапа – разположена е между дясното предсърдие и дясната камера.
 • Белодробна клапа – намира се между дясната камера и белодробната артерия.
 • Митрална клапа – разположена е между лявото предсърдие и лявата камера.
 • Аортна клапа – намира се между лявата камера и аортата.

?Какво означава клапите на сърцето да са увредени?

Когато сърдечните клапи са обхванати от болестен процес, те се увреждат и започват да не работят както е необходимо, като или се стесняват (клапна стеноза) и не пропускат достатъчно кръв, или не се затварят добре и част от кръвта, която изпомпва сърцето, вместо да отива към тялото се връща обратна посока (клапна недостатъчност, регургитация или инсуфициенция), и в двата случая това води до обременяване на сърцето. То постепенно отслабва и не успява да осигури необходимия за нормалното функциониране на всички останали органи, кръвен поток. Понеже сърцето има по-скоро големи компенсаторни възможности, неговото отслабване поради неправилна работа на клапите, обикновено отнема доста време, и често не предизвиква оплаквания в ранните стадии на болестния процес. Въпреки това, клапните увреждания оставени без необходимото лечение дори в началните етапи на заболяването, оказват негативно влияние върху работата на сърцето и го претоварва с всеки следващ негов цикъл на съкращение и отпускане, накрая компенсаторните механизми се изчерпват и засегнатите хора, получават оплаквания, като- лесна уморяемост, сърцебиене, задух и кашлица. Засилването на тези оплаквания  показва, че болестния процес е напреднал и е започнал силно да изтощава сърдечния мускул.

Колкото по-тежко е увредена една клапа толкова по-бързо се развива претоварването на сърцето и толкова по-рано се появяват оплакванията. Степента на увреждане на клапите се установява при преглед от кардиолог. При необходимост той може да назначи лечение, което ще забави прогресията на болестния процес, чрез подобряване на компенсаторните възможности на сърцето.  При най-тежките степени на клапно увреждане лечението с лекарства, трудно може да овладее напредването на болестта и тогава най-добрата възможност за възстановяване на нормалната сърдечна работа е извършването на сърдечна операция. По време на нея  заболялата клапа може да бъде поправена (пластика) или заменена (протезиране) с клапна протеза и в двата случая, това ще прекрати напредването на болестта и ще възстанови нормалната сърдечна работа.

Ако имате заболяване на клапите е необходимо да извършите консултация с кардиохирург. Такава може да извършите при нас в Националната Кардиологична Болница. Нашите опитни специалисти извършват безплатни консултации, без нужда от направление всеки делничен ден след предварително записване на телефон – 02/9211 560. Необходимо е да носите медицинската документация и резултатите от изследвания, които сте получили при прегледите Ви от кардиолог или други медицински специалисти.

?Как се лекуват тежко увредените сърдечни клапи?

Болната клапа може да бъде поправена и възстановена с различни хирургични корекции върху нейните платна и с помощта на специални клапни пръстени или ако това е невъзможно да бъде заменена с изкуствена протеза. Изкуствените клапни протези са произведени от метални сплави с въглеродно покритие (Механични клапни протези) или от животински или човешки тъкани (Биологични клапни протези). Вашият кардиохирург ще Ви консултира за предимствата и недостатъците на различните видове клапни протези и коя от тях може да бъде най-подходяща във Вашия случай. Разбира се ще се съобразим и с Вашите предпочитания.

В Националната Кардиологична Болница разполагаме само с най-съвременните клапни протези от всички световно утвърдени производители. Тяхното използване е напълно безплатно за пациентите, а стойността на лечението се покрива изцяло от Националната Здравноосигурителна Каса.

?Кога е необходимо да се оперира сърдечната клапа?

Ако имате симптоми като задух, сърцебиене, лесна уморяемост, отоци по крайниците и др. които могат да се свържат с увреждане на сърцето трябва да бъдете прегледан от кардиолог. Той  ще извърши или ще назначи необходимите изследвания, които да обективизират Вашето състояние и необходимостта да получите нужната медицинска помощ, включително да Ви насочи към кардиохирург.

Безплатната консултация с Кардиохирург, която се осигурява от нашата болница дори когато нямате поставена диагноза, може да Ви помогне да се насочите към едни от най-доказаните специалисти по Кардиология в България, работещи тук в Национална кардиологична болница. Те ще изготвят план за Вашето лечение.  А ако операцията е неизбежна при нас ще получите най-съвременна и адекватна кардиохирургична помощ.

?Как да се подготвя за операция на сърдечна клапа?

Вашият кардиохирург ще Ви обясни процедурата подробно и ще отговори на всички Ваши въпроси. Ще Ви назначим дата за прием в Клиниката по Кардиохирургия, в зависимост от състоянието Ви и вашите предпочитания.

След като Ви приемем, ще се направят пълни изследвания за да сме сигурни, че състоянието Ви позволява безопасно и сигурно извършване на операцията при минималния възможен риск.

Денят преди операцията ще бъдете прегледан и от анестезиолога, които ще поддържа вашите жизнени показатели по време на операцията, и ако има нужда той ще назначи допълнителни изследвания, лекарства или консултации с други специалисти.

След това ще бъдете подготвен от медицинските сестри в Клиниката – обикновено това включва избръсване на част от тялото и изпразване на храносмилателната система (клизма).

Ще бъдете помолени да не приемате течности и храна 12 часа преди операцията, обикновено след полунощ.

Задължително е да споделите с лекарите в клиниката всяка информация за алергии  към каквито и да е храни, лекарства, йод, латекс, анестетици и т.н..

Уверете се, че сте уведомили Вашия лекар в Клиниката по кардиохирургия за всички лекарства, витамини, билки и добавки, които приемате.

Задължително ни уведомете и ако имате заболявания свързани с за нарушения в кръвосъсирването или ако приемате някакво лекарство, което въздействат върху съсирването на кръвта (аспирин, синтром, хепарин, и всички други лекарства наречени антикоагуланти или антиагреганти) и не е описано в медицинската документация, която сте ни предоставили временно.

Трябва да знаем и за всички заболявания, които сте прекарали в последните шест месеца, дори без да сте постъпвали в болница.

Ако пушите, спрете цигарите възможно най-скоро. Това подобрява шансовете Ви за по-бързо възстановяване след операция и ще е от полза за цялостното ви здравословно състояние.

?Колко време ще отнеме възстановяването след операцията?

Възстановяването след операция зависи от състоянието на  вашето здраве преди операцията. След операцията ще бъдете настанен в Клиниката по Сърдечна реанимация, където ще останете под наблюдение – обикновено за 24 до 48 часа. След като функцията на Вашите органи се възстанови, ще бъдете преведени в Следопертивното отделение.  Обикновенно престоят в него е поне 5 дни. За този период ще се уточни необходимата ви лекарствена терапия и ще започнете рехабилитация, която да позволи бързото Ви връщане към нормалното всекидневие. При изписването Ви ще Ви бъдат дадени съвети за хигиенно-диетичен режим и ще Ви бъде назначен час за контролен преглед. Болницата разполага със специализирана база за рехабилитация след сърдечна операция, която се намира в гр. Банкя и към която може да бъдете насочени след изписване. В повечето случаи около месец след операцията ще бъдете в напълно възстановено здравословно състояние.

В Клиниката по Кардиохирургия на НКБ не се начисляват абсолютно никакви доплащания за пациентите.

✅Ендоскопска имплантация на постоянен кардиостимулатор

Кардиостимулатор или пейсмейкър е устройство, което следи сърдечния ритъм и при необходимост, чрез електрически импулс стимулира сърдечно съкращение. Основната му цел е поддържане на определена честота на сърдечните съкращение, тъй като при някои състояния и заболявания тя може да се забави или да прекъсне внезапно и човек е изложен на животозастрашаващи усложнения. Системата представлява съвсем малък генератор (около 5 на 5 см), който се поставя подкожно най-често в горната частна гърдите. В него се намират микропроцесорът и батерията, а за тях са свързани електроди, които през една близко разположена вена достигат до сърцето, и му предават импулси. Тежи около 50 г и може да се програмира според конкретните нужди на пациента.

?Как работи системата за изкуствена кардиостимулация?

Пейсмейкърът следи сърдечната активност и при необходимост изпраща електрически импулси към сърцето. Устройството отчита кога сърцето бие по-бавно веднага коригира честота на неговия ритъма. Според целите на устройството то може да бъде еднокухинно или многокухинно според броя на електродите предаващи стимулацията в една, две или три от сърдечните кухини. Примерно- двукамерните пейсмейкъри стимулират предсърдието и дясната камера, а трикамерните – дясното предсърдие, дясната и лявата камера. Има и синхронизиращи устройства, подобни на пейсмейкър, които са предназначени за лечение на тежки форми на сърдечна недостатъчност, чрез синхроннизация на съкращаването на сърдечните камери.

?В какви случаи се налага поставяне на пейсмейкър?

Нормалната сърдечна честота е между 60 и 80 удара в минута. При такъв ритъм сърцето изпомпва около 5 л кръв в минута. Отклоненията трябва да бъдат консултирани при кардиолог, като стандартните изследвания за откриване на аритмии са електрокардиограма (ЕКГ) и 24-часов запис на ЕКГ (холтер).

Дали пациентът има нужда от кардиостимулатор, се определя при внимателна диагностика от кардиолог- електрофизиолог. Той може да проведе и  специализираното електрофизиологично изследване (ЕФИ). В Националната кардиологична болница може да откриете специалисти с висока експертиза по електрофизиология и кардиостимулация, които поставят всички видове пейсмейкъри, достъпни в България.

При наличие на някои симптоми като брадикардия (забавен сърдечен ритъм със сърдечната честота е под 60 удара в минута) консултацията със такъв специалист е задължителна. Това състояние причинява замайване, умора, припадък и може да се наложи поставяне на пейсмейкър.

?Как се поставя постоянен кардиостимулатор?

Имплантирането на кардиостимулатор изисква кратка хоспитализация – в рамките на 1 до 3 дни. Това става под рентгенов контрол, с локално обезболяване. Устройството се поставя най-често под кожата на гърдите близо до лявата ключица и електродът се свързва с прицелната сърдечна камера под рентгенов контрол. Много рядко при някой специфични ситуации, примерно след сърдечна операция с протеза на клапата между дясно предсърдие и дясна камера в екипа за поставяне на кардиостимулатор се включва и кардиохирург, които през малък разрез от лявата страна на кръдния кош или посредством торакоскопска операция( по контрол с малка видео камера), а най-често с разрез в горната част на корема поставя директно електрода върху подлежащата на електростимулация сърдечна кухина. Този подход

Провежда се и обучение на пациента, а при изписването той получава специален паспорт с техническите и програмните характеристики на неговото устройство. Необходимо е този документ да се носи винаги от пациента.

Контролните прегледи за работата на пейсмейкъра се провеждат на всеки 3 до 6 месеца. Устройството подлежи на подмяна през определен период. Междувременно, ако се появат оплаквания като отоци по краката или ръцете, промени в областта на поставения имплант, промени в пулса, прималяване, пациентът трябва да съобщи на наблюдаващия го лекар.

?Какви са правилата за живот с кардиостимулатор?

Не е необходимо пациентът да променя обичайното си всекидневие по отношение на физическа, сексуална активност и работна среда, но се налага съобразяване с някои обстоятелства:

 • При пътувания със самолет трябва да се уведомява за наличието на пейсмейкър, за да се избегне преминаването през детектора
 • За импланта трябва да знаят и медицинските екипи преди провеждане на каквото и да е изследване, манипулация, процедура, терапия;
 • Контактните спортове, при които рискът от травма е висок, трябва да се избягват – например футбол, бойни изкуства;
 • Престоят на места със силно електромагнитно поле не е желателен;
 • Престоят на силно слънце също не е добра идея поради риска от прегряване;

Макар и рядко, след поставяне на постоянен кардиостимулатор са възможни усложнения – хирургически (по състоянието на раната, инфекции и др.) или технически (засягащи работата на устройството), за които пациентът трябва да бъде информиран.

 

✅Минимално инвазивни операции на аортна клапа

Какво представлява аортната клапа?

Aортната клапа се намира между изхода на лявата камера и най-големия кръвоносен съд в човешкото тяло – аортата. Ролята на аортната клапа е да пропуска кръвта от лявата сърдечна камера в аортата и да не и позволява връщане обратно, от аортата към сърцето. Това става, когато тя се отваря и затваря в синхрон със сърдечните съкращения.

Нормално тя има три платна, но някои хора се раждат само с две. Това състояние е най-честия вроден сърдечен дефект и се нарича бикуспидална клапа. Проблема при бикуспидните аортни клапи е тяхната склонност да са по уязвими към заболявания и да се увреждат в по-млада възраст(между 40 и 60 год), спрямо нормалните аортни клапи с три платна

Какви са уврежданията на аортната клапа?

Те са два вида. С възрастта се натрупват изменения, които водят до стеснение, наречено аортна стеноза. При тези хора платната на клапата не се отварят достатъчно, в резултат сърдечната функция се затруднява и сърцето нараства като размер и мускулна маса. Влошава се неговото кръвоснабдяване и човек може да получава болка в сърдечната област, подобна на стенокардната, която иначе е признак за стеснения на артериите, които хранят сърдечния мускул. При аортна стеноза най-честите симптоми са: лесна уморяемост, задух. Може да се стигне до загуба на съзнание, причинено от недостатъчното изтласкване на кръв през аортната клапа.

Другият вид увреждане е аортна инсуфициенция (аортна клапна недостатъчност, аортна регургитация), при което е налице недостатъчно затваряне на клапата.

Когато тя не се затваря напълно, определено количество кръв се връща от аортата в сърцето и затруднява неговата работа. В резултат то започва да работи по-бързо и се съкращава по-силно от нормалното в опит да изхвърли по-голямото количество кръв. С времето лявата сърдечна камера започва да увеличава обема си и да се отпуска прогресивно, за да се достичгне до невъзможност да осигури достатъчно кръв за останалите органи на тялото – състояние известно като сърдечна недостатъчност. Аортната недостатъчност е заболяване причинено от различни болестотворни фактори, които засягат платната на клапата и/или стената на аортата.

Пациентите със заболявания на аортната клапа, могат да бъдат консултирани качествено от опитните специалисти на НКБ. Консултациите са безплатни, не се изисква направление. Провеждат се всеки делничен ден след предварително записване на тел: 02/9211 560. Необходимо е да носите медицинската документация и резултатите от изследвания, които сте получили при прегледи от кардиолог или други медицински специалисти.

?Какви са методите за лечение?

Аортните клапни заболявания изискват хирургично лечение. При този тип сърдечни операции най-често се сменя увредената клапа, като това може да стане чрез класически срединен достъп или чрез по-съвременните минимално инвазивни оперативни техники с малък разрез.

Традиционната срединен достъп представлява отворена операция, при която гръдният кош се отваря с разрез около 20 см през средата на гръдната кост, клапата се изважда и се заменя с изкуствена – механична или биологична. По-съвременния подход е подобна операция само, че осъществена през минимализиран достъп, наричана още  минимално инвазивна кардиохирургията, тя е подходяща за част от пациентите след извършване на допълнителни изследвания, като компютърна томография, която позволява да се оцени възможността и безопасността на този достъп.

Какви са предимствата на минимално инвазивните операции на аортна клапа?

Те се развиваха като отговор на кардиохирургията към съвременните тенденции в кардиологията, целящ намаляване на оперативната травма чрез работа през щадящи , по-малки разрези. Хирургичният разрез при методиката парциална стернотомия е в рамките на 6 до 10 см, без да се разделя гръдната кост докрай. Това е възможно чрез иновативни устройства и медицински изделия, които позволяват на кардиохирурзите да извършват сложни манипулации качествено през такъв малък разрез.

Ползите за пациента са в няколко посоки: намалява следоперативното кървене, значително по-нисък е рискът от усложнения свързани с разреза, хирургичната травма е по-малка, по- бързо раздвижване и цялостно възстановяване, включително и в психологически план.

Аортно-клапното протезиране чрез минимализиран достъп е възможно и чрез хоризонтален разрез с размер до 8 см, който се прави в дясно отстрани на гръдната кост. Методът се нарича дясна предна миниторакотомия.

При стеснение на аортната клапа в нея може да се имплантира специална изкуствена протеза по ендоваскуларен път, което е неоперативен метод извършван от инвазивните кардиолози, без отваряне на гръдния кош,  през кръвоносен съд най-често голямата артерия на крака. Методът се нарича TAVI – транскатетърна аортна клапна имплантация, и е особено подходящ за високорискови пациенти, при които има противопоказания за  операция или нейното извършване е много рисковано.

Ако има противопоказания или висок риск за извършване на някои от описаните методики, аортната клапа може да бъде сменена в клиниката по кардиохирургия на Националната Кардиологична Болница с най-последното поколение аортни клапни протези, наречени безшевни или бързо поставящи се протези, чиято стойност също се поема от НЗОК и е безплатна за пациента.

Най-подходящият метод за лечение на аортните клапни заболявания се избира индивидуално за всеки пациент от мултидисциплинарен екип съставен от различни специалисти(кардиолози, инвазивни кардиолози, кардиохирурзи, специалисти по образна диагностика, анестезиолози и др.) – този подход е стандартен за специалистите в Националната кардиологична болница. Основната цел на нашите медицински екипи е пациентът да получи качествено и ефективно решение на своя кардиохирургичен проблем при възможно най-нисък оперативен или процедурен риск. Добрите резултати от терапията зависят не само от високата експертиза на медицинския екип и модерното оборудване, но и от навреме предприетото лечение за пациента. Трябва да се знае, че дългото отлагане на хирургичното лечение води до допълнително увреждане на сърцето и повишава риска по време на операцията. Вредните навици като тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол трябва да бъдат прекратени възможно най-скоро – ако не сте успели преди поставянето на диагнозата, то веднага след това.

Как се подготвя пациентът за минимално инвазивна сърдечна операция?

Подготовката не се различава от тази при традиционната сърдечна хирургия. След внимателна диагностика и избор на методика, която се съгласува и с пациента и при възможност за избор се взема предвид неговото желание, и се насрочва дата за операцията. Пациентът ще бъде подробно информиран какво предстои, и ще получи отговор на въпросите си след което трябва да подпише информирано съгласие. Преди операция се прави анестезиологична консултация. Важно е да споделите какви лекарства вземате във всекидневен порядък и дали имате определени заболявания и алергии, за които ще бъдете попитани от анестезиолога.

Националната кардиологична болница работи по договор с Националната здравноосигурителна каса. За сърдечните клапни операции, както и за останалите медицински дейности на Клиниката по кардиохирургия, не е необходимо доплащане от пациента.

Какъв е възстановителният период след минимално инвазивна операция на аортната клапа?

При стандартно протичане на операцията се очаква двигателното възстановяване в пълен обем да отнеме до 10 дни. В рамките на 3-4 дни отшумява оперативната болка. Пациентът се връща към обичайното си всекидневие, следвайки предписаната лекарствена терапия и насоките за здравословен начин на живот.