КЛИНИКА ПО КАРДИОХИРУРГИЯ

ВАЖНО !!!  В НКБ всички сърдечни операции са изцяло безплатни за пациентите и не се налага доплащане за дейности и консумативи.

проф. Людмил Бояджиев, д.м.н.Началник: проф. Людмил Бояджиев, д.м.н.

Отделение по сърдечна хирургия
тел. 02/9211 560 – Секретариат
факс: 02/9211 561

Операционен блок
тел. 02/9211 550 – доц. д-р Коларов – началник операционен блок

Стационар
тел. 02/9211 555 – гл. мед. сестра
тел. 02/9211 553 – Лекари
тел. 02/9211 556 – Сестри

За записване на час за преглед: 02/9211 211

За изпращане на записи от коронарогарфия: kch@hearthospital.bg

Клиниката по сърдечна хирургия има сключен договор с НЗОК и осъществява целия спектър от операции в сърдечната хирургия като:

 • Аорто-коронарен бай-пас, включително и на „биещо сърце“ (ОРСАВ);
 • Ендоскопски харвестинг на вена сафена и артерия радиалис при използването на венозни и артериални графтове в операциите за аорто-коронарен байпас;
 • Аорто-коронарен бай-пас и лявокамерна корекция;
 • Комбинирани сърдечни операции;
 • Клапно протезиране (едно-, дву- и триклапно);
 • Аорто-реконструктивни;
 • Корекция на вродени сърдечни малформации;
 • Отстраняване на сърдечен тумор;
 • Включване на устройства, подпомагащи сърдечните камери;
 • Хирургично лечение на ритъмно-проводни нарушения;
 • Ендоскопска имплантация на постоянен кардиостимулатор.

Ако операцията е неизбежна

Галерия на клиниката

История на отделението

ЛЕКАРИ

доц. д-р Владимир Коларов - завеждащ операционен блок
доц. д-р В. Коларов – нач. оп. блок
д-р Тихомир Ангелов - главен асистент, кардиохирург
д-р Т. Ангелов – гл. ас. кардиохирург
д-р Матрин Иванов
д-р Мартин Иванов ас., кардиохирург
д-р С. Шекерджийски – кардиохирург
д-р С. Шекерджийски – кардиохирург
д-р Явор Валянов - асистент, хирург
д-р Явор Валянов – асистент, хирург
д-р Анелия Нешева - кардиолог
д-р А. Нешева, кардиолог
д-р Христо Иванов – специализант
д-р Христо Иванов – кардиохирург
д-р Георги Коленцов - специализант
д-р Г. Коленцов, специализант

д-р Неделина Саръчева – специализант