д-р Мартин Иванов

д-р Мартин Иванов асистент кардиохирург

Завършил медицина през 1998 г. в МУ – София.

Има придобита специалност по Обща Хирургия – 2007 г.

От 2000 г. е ординатор в отделението по сърдечна хирургия на НКБ

През 2008 г. е зачислен за редовна специализация по кардиохирургия към НКБ.

През 2012 г. придобива специалност по Кардиохирургия.

Има участия в конгреси у нас и в чужбина, както и публикации в наши списания в областта на сърдечната хирургия.

Член е на Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия.

← към Клиниката по кардиохирургия