ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ

dr-kambova-nkb-dialysaНачалник отделение: д-р Лиляна Камбова, д.м. – Специалности „Вътрешни болести” и „Нефрология”

Старша медицинска сестра: Мариана Петрова

За контакт:

  • тел. 02 /9217-191 – зав. отделение
  • тел. 02/ 9217 192 – лекари
  • тел. 02/ 9217-195 – ст.м.с-ра
  • тел. 02/ 9217-197 – диализна зала
  • e-mail: hd_nkb@abv.bg

Разположение: 1 етаж, блок И, в новото крило на болницата

Лекари:
д-р Костадина Калибацева – Специалности “Вътрешни болести” и “Нефрология”, ординатор
д-р Митошка Янакиева – Специалности “Вътрешни болести” и “Нефрология”, ординатор
д-р Петър Божинов – Специалност „Нефрология” – ординатор
д-р Мирослав Марков – ординатор
Мариана Петрова – старша мед. сестра
инж. Стефан Алексиев – медицинска техника

Основни дейности:

В отделението се провежда диализно лечение на болни с краен стадий на хронично бъбречно заболяване (хронична бъбречна недостатъчност), както и на болни с остра бъбречна недостатъчност, лекувани в други звена на болницата.

Екипът на отделението е подготвен за провеждане на лечение с хемодиализа и постоянна амбулаторна перитонеална диализа при остри и хронични бъбречни заболявания.

Отделението е реновирано основно в началото на 2010 г., като разполага с общо 16 диализни поста. Работи се с диализни апарати от ново поколение. Провежда се бикарбонатна хемодиализа, като подготовката на водата за диализа е на необходимото добро ниво с водоочистваща система тип “Обратна осмоза” с капацитет 1250 л./час.

За започване на диализно лечение пациентът се насочва от нефролог. Не е необходимо направление. Няма райониране за провеждане на диализно лечение в град София.

На пациентите от отделението по диализа на НКБ с предимство се конструира траен съдов достъп за хемодиализа от опитни съдови хирурзи от Клиниката по съдова хирургия на болницата.
Диализното лечение на болните с хронични бъбречни заболявания се извършва амбулаторно. Отделението не разполага със стационар.

Информирано съгласие от пациента е необходимо:

  • при започване на диализно лечение
  • за създаване на временен съдов достъп за хемодиализа.