Отделение за следоперативно интензивно лечение и реанимация на деца

ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД ПРИ ЛЕКАРИТЕ ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ЗАПИШЕТЕ НА ТЕЛЕФОНИ: 02 9211 330 или 02 9211 211 от 8:00 – 16:30 часа от понеделник до петък

ОСИЛР

Началник на отделението: д-р Димитър Печилков

Старша медицинска сестра: Саня Маринова

Телефон за връзка: 02/9211 311

 Лекари: 02/9211 343
д-р Ганев, д-р Райков, д-р Калчев, Доц. д-р Александра Лачева

Отделението за следоперативно интензивно лечение и реанимация (ОСИЛР) има 4 реанимационни зали; Разполага с 10 реанимационни места, които се подготвят специфично за всяко дете според възраст, хемодинамично състояние и тежест, предполагаем обем и продължителност на следоперативния период. В отделението постъпват деца след сърдечна операция, както и неоперирани, които се нуждаят от интензивни грижи и реанимация.

Годишно през отделението преминават за лечение около 400 деца с вродени сърдечни малформации (ВСМ), като от тях 300-350 са след сърдечна операция. Някои от децата са с повече от една сърдечна операция в рамките на престоя си в отделението. Годишният брой на сърдечните операции е около 400, като от тях около 250 са под ЕКК.

Около ¼ от лекуваните в отделението деца са с ВСМ, но неоперирани при този си престой, след интракардиално изследване /ИКИ/ или интервентна процедура, която понякога се извършва в отделението – например балонна атриосептостомия при новородени с транспозиция на големите артерии. Всички пациенти от тази група са на апаратна вентилация, нуждаят се от интензивно наблюдение и лечение.

Всички новородени постъпват в критично състояние, със сложни вродени сърдечни малформации, изискващи спешна реанимация, интензивно лечение и подготовка за оперативна корекция в рамките понякога на часове. Често новородените имат и некардиологични проблеми – патологични или в рамките на физиологичната адаптация.

Лечебният процес в отделението се води от 7 педиатри-реаниматори.

Квалификацията на лекарите в отделението е регламентирана според стандарта за детско интензивно отделение-специалност по детски болести и поради спецификата на отделението – специалност детска кардиология. От работещите реаниматори всички имат придобита специалност по детски болести; 6 имат и специалност по детска кардиология.

В отделението по щат работят 27 специалисти по здравни грижи. Щата е по норматива за интензивно отделение 1-ва степен – съотношение сестра/пациент – 1/1,5.

Работата на реанимационните детски специалисти по здравни грижи е организирана в екипи по 6 на 12-часови смени. Цялостната дейност на сестрите се ръководи от старша медицинска сестра, която е с образователна степен – бакалавар.

Следоперативната рехабилитация се провежда от 3 рехабилитатори, които продължават рехабилитационните процедури и след извеждане на оперираните деца от отделението.

 

следопаретивни грижи за децата в НКБ

 

← към Клиниката по детска кардиология