КЛИНИКА ПО ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ

Ако желаете да запишете час за консултация с детски кардиолог към медицинския център на НКБ, можете да го направите на телефони 02 9211 330, 02 9211 211, всеки делничен ден от 8:00 до 16:30 часа!

доц д-р Анна Кънева Началник: проф. Анна Кънева, кмн

Факс: 02/920 14 71; 02/822 18 04
E-mail:  kaneva_anna@abv.bg, pedcard@hearthospital.bg

Секторът за интензивно лечение е единствен в София, в който безотказно се приемат деца вкл. новородени и недоносени с дихателна недостатъчност, които се нуждаят интензивно лечение и дълготрайна апаратна вентилация.
Всички звена на клиниката, изпълняват функциите на спешно звено и приемат пациенти от столицата и страната по всяко време (24 ч.).

Лечението на децата е безплатно.

КОНТАКТИ

Клиника по детска кардиологияОтделение по детска кардиология ОСИЛР
02/9217-101 Началник клиника проф. Анна Кънева
02/9217-114; 9217-104 Секретариат Весела Коджабашийска, Росица Петкова

 

Вътрешен Длъжност Име
02/9217-113 Началник отделение д-р Любомир Димитров
02/9217-103 Лекари д-р Нацкова, д-р Зердева, д-р Дашева, д-р Маринов, д-р Добрев
02/9217-113 Лекари д-р Е. Левунлиева, д-р К. Ненова
02/9217-125 Старша сестра Бойка Станоева
02/9217-115 Лекари Функционален кабинет
02/9217-107 Медицински сестри Манипулационна
02/9217-117 Лекари и Мед. сестри Субинтензивен сектор
 
Вътрешен Длъжност Име
02/9211-311 Началник отделение д-р Димитър Печилков
02/9211-343 Лекари д-р Райков, д-р С.Михалкова, д-р Шишков, д-р Драгнева, д-р Симеонов
02/9211-325 Старша сестра Саня Маринова
02/9211-337 Лекари, Мед. сестри Реанимационни зали

Структура на клиниката и управление

В клиниката са включени две звена с 29 болнични легла, разположени на 2 етажа:

Клиниката се ръководи от началник, хабилитирано лице.
Всяко отделение се ръководи от началник отделение, специалисти с дългогодишен професионален опит.
В клиниката работят 102 специалисти, от които 25 с висше образование (31 лекари, 62 специалисти по медицински грижи, 5 рехабилитатори, 3 технически сътрудника и 1 психолог) и др.

Клиниката е ремонтирана през 2016 г. Разгледайте галерията