КЛИНИКА ПО ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ

Ако желаете да запишете час за консултация с детски кардиолог към медицинския център на НКБ, можете да го направите на телефони 02 9211 330, 02 9211 211, всеки делничен ден от 8:00 до 16:30 часа!

доц д-р Анна Кънева

 

 

 

 

Началник: проф. Анна Кънева, дм

Факс: 02/920 14 71; 02/9217101 E-mail: pedcard@hearthospital.bg

КОНТАКТИ

Клиника по детска кардиологияОтделение по детска кардиология ОСИЛР
02/9217-101 Началник клиника проф. Анна Кънева
02/9217-114; 9217-104 Секретариат Дора Димитрова, Соня Борисова

 

Вътрешен Длъжност Име
02/9217-113 Началник отделение д-р Елисавета Левунлиева, дм
02/9217-103 Лекари д-р Нацкова, д-р Зердева, д-р Маринов, д-р Добрев
02/9217-113 Лекари д-р Е. Левунлиева, д-р К. Ненова
02/9217-125 Старша сестра Антоанета Цветкова
02/9217-115 Лекари Функционален кабинет
02/9217-107 Медицински сестри Манипулационна
02/9217-117 Лекари и Мед. сестри Субинтензивен сектор
 
Вътрешен Длъжност Име
02/9211-311 Началник отделение д-р Димитър Печилков
02/9211-343 Лекари д-р Райков, д-р С.Михалкова, д-р Шишков, д-р Драгнева, д-р Симеонов
02/9211-325 Старша сестра Катя Костадинова
02/9211-337 Лекари, Мед. сестри Реанимационни зали

Клиниката по детска кардиология съвместно с отделението по хирургия на ВСМ са  единствените структури в страната, където се извършва цялостната диагностика и лечение – медикаментозно, оперативно и чрез интервенционални процедури  на децата с вродени и придобити сърдечни заболявания, деца с ритъмно-проводни нарушения, болести на миокарда и перикарда и др.

В клиниката са въведени всички съвременни методи за неинвазивна диагностика,  интервенционално лечение и интензивно лечение и реанимация на сърдечно болни деца.

Клиниката е база за обучение на студенти, специализанти по детска кардиология, педиатрия, неонатология, сърдечна хирургия, педиатричните субспециалности.

Клиниката участва в цялостната научна дейност на МБАЛ „НКБ“ с разработка на дисертационни трудове, научни разработки, представяни на национални и международни форуми, публикации, както и в международни проекти за подобряване на качеството на обгрижване на децата с вродени сърдечни малформации.

Консултативната помощ се извършва в Диагностично-консултативния център за деца в рамките на Медицинския център към МНКБ.

Клиниката се състои от 2 отделения.