Отделение по кардиология и кардиологична рехабилитация – Банкя

Отделение по кардиология и кардиологична рехабилитация (ОКР) – Банкя се намира на ул. Шейново №6

Отделението е единственото в страната предлагащо ранно постоперативно и постпроцедурно – след реализация на инвазивна процедура при миокарден инфаркт, лечение и кардиорехабилитация.

Отделението притежава собствена методика и натрупан дългогодишен опит в тази дейност, участва в работата на наши и международни форуми по проблемите на превантивната кардиолгия и кардиорехабилитация.

Отделението разполага с условия за лечение и наблюдение на пациненти в спешно или обострено хронично състояние с цялата гама функционално диагностични методики в кардиологията, клиниколабораторен сектор, част от голямата клинична лаборатория на НКБ и единствената в страната профилирана и специализирана за тази дейност – кардиорехабилитация, структура по физикална и рехабилитационна медицина.

Началник отделение: д-р Любомир Бауренски

Старша медицинска сестра:

 За контакт с отделението:
02/8028 610 – Регистратура
02/8028 605 – Администрация
02/8028 669 – Началник отделение
02/8028 604 – Лекари
02/8028 664 – Старша сестра

E-mail: bankia@hearthospital.bg

Целият лекарски състав на Отделение по кардиология и кардиологична рехабилитация – Банкя се състои от утвърдени и изградени опитни специалисти със специфични и задълбочени познания в областта на кардиологичното наблюдение и рехабилитация на пациенти със сърдечно-съдови заболявания.

В отделението се извършва лечение и рехабилитация на пациенти със сърдечно-съдови заболявания по следните клинични пътеки:

  • Клинична пътека №   16 – Нестабилна форма на ангина пекторис
  • Клинична пътека № 029 – Изострена хронична сърдечна недостатъчност
  • Клинична пътека № 032 – Заболявания на миокарда и перикарда
  • Клинична пътека № 033 – Ритъмни и проводни нарушения
  • Клинична пътека № 255 – Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции
  • Клинична пътека № 264 – Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции и инфаркт на миокарда

История на отделението