Отдел Епидемиология, болнична хигиена и централна стерилизационна

Епидемиология, болнична хигиенаНачалник: д-р Петя Тошева
Е-мейл: p.tosheva@hearthospital.bg
Телефон: 02/9211 218

Секторът включва

  1. “Централна болнична стерилизация” – извършва стерилизация на медицински изделия с пара под налягане и етиленоксид – предлага услугата и за други лечебни заведения. Осигурява стерилността на медицинския инструментариум и текстил, необходима за безопасността на пациентите при извършване на медицинските манипулации. Извършва дейности по подготовка на медицинския инструментариум и консуматив за стерилизация.

За почистване и дезинфекция разполага с:

  • миални машини за медицински инструменти, анестезиологични материали, миниинвазивна хирургия, бебешки шишета, работни обувки за операционни зали;
  • ултразвукова вана за твърд медицински инструментариум.

За опаковане работи с контейнери за стерилизация, индивидуални пакети за различните медицински изделия и текстил с фолио, крепхартия (двойна опаковка).

Извършва стерилизация на медицински изделия с:

  • с пара под налягане – за твърд медицински инсрументариум, текстил;
  • с плазма – за термолабилни материали;
  • с етиленоксид – за термолабилни материали.

Предоставя услуги по снабдяване със стерилни материали на други болнични заведения, медицински центрове и центрове по дентална медицина, медицински кабинети, кабинети по дентална медицина и др.

  1. “Болична хигиена и епидемиология” – извършва контрол на нозокомиалните инфекции и заразните заболявания и спазване на противоепидемичния режим. Отделът е изграден в съответствие с европейските стандарти в областта на болничната хигиена (превенция и контрол на нозокомиалните инфекции).