ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Отделение по Образна диагностика и Интервенционална рентгенология

✅Денонощен прием за планови и спешни изследвания по:

?НЗОК
?свободен прием
?здравнозастрахователни фондове

✅За записване на час: тел. 02/9211 254

Началник отделение: Гл. ас. д-р Светла Динева, дм

Старши рентгенов лаборант: Петя Илиева

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

✅Компютърна томография – 128-срезов компютър томограф за изследване на всички органи и системи в човешкия организъм, нативно и с интравенозно контрастно вещество.

?Основен приоритет в компютър-томографската диагностика на отделението е изследване на сърдечно-съдовата система, но съвременната апаратура и квалификацията на екипа осигуряват възможност за пълна скенер диагностика на всички органи и системи.
? Рутинно се провеждат скенер-коронарография, пулмография, аортография. каротидография, мозъчна ангиография и периферна аорто-артериография.
?Акцент в КТ диагностиката са изследванията на деца с вродени сърдечни малформации за предпроцедурна оценка и планиране на хирургия или интервенционална терапия, както и проследяване на ефекта от лечението.
?Протоколите при изследванията на деца са оптимизирани по отношение на лъчевото натоварване, времето на експонация и количеството на контрастна материя в съответствие с международните тенденции.

✅Инвазивна и интервенционална рентгенология: диагностика на всички съдове извън сърцето (без коронарните артерии):

?балонна ангиопластика и стентиране на висцерални артерии и артериите на крайниците
?директна фибринолиза
?емболизация на висцерални и периферни артерии
?реканализация с последваща балонна ангиопластика или стентиране на артериите на крайниците.

✅Конвенционални методи – рентгенография и ултразвукова диагностика.  

ЕКИП

Квалификацията на екипа е изключително висока и международно припозната. Началникът на структурата притежава Европейска диплома по Рентгенология (EDIR), призната от Европейския Съюз на Медицинските Специалисти (UEMS) и Европейското дружество по Рентгенология (ESR) – 2020 г.

Гл.ас.д-р Светла Динева Началник отделение
Петя Илиева – старши рент.лаб.
д-р Борислав Дюлгеров лекар - специалист
д-р Борислав Дюлгеров
д-р Перо Попески лекар - специалист
д-р Перо Попески

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р Биляна Богданова лекар - специалист
д-р Биляна Богданова
д-р Анелия Партенова лекар - специализант
д-р Анелия Партенова
Доц. Десислава Костова-Лефтерова
Доц. Десислава Костова-Лефтерова – медицински физик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Ана Главинкова – лекар – специализант по образна диагностика

Д-р Жорж Даруж – лекар – специализант по образна диагностика

Д-р Стефан Чобанов – лекар – специализант по образна диагностика

Безопасност на пациентите

EuroSafe Imaging е водещата инициатива на Европейското дружество по радиология за насърчаване на качествена и безопасна медицинска образна диагностика. Мисията на кампанията EuroSafe Imaging е да подкрепя и укрепва радиационна защита в медицината в цяла Европа, следвайки цялостен приобщаващ подход.

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ е част и от „Стената за звездите“ към кампанията EuroSafe Imaging от 2019 година, която може да бъде посетена на следния линк: ‘Wall of Stars’, като покрива напълно критерия за придобиване на 5 от 5 възможни звезди за EuroSafe Imaging Star.

Лечебното заведение напълно покрива критериите за обосновани рентгенови изследвания, качество на образите с висока диагностична стойност и оптимизирана радиационна защита и практика в Отделението по образна диагностика благодарение на добрата екипна работа между специалистите по образна диагностика, рентгеновите лаборанти и медицинския физик.

Сертификат EUROSAFE

Международно признание

Society of Cardiovascular Computer Tomography – международното дружество на лекари и учени, посветено изключително на сърдечно-съдовата компютърна томография с членове от над 85 страни – е качило на страницата си Отделението по образна диагностика на Националната кардиологична болница ? https://scct.org/page/CCTsitestatistics. Това показва международното признание за провеждането на качествени и съвременни диагностични тестове чрез сърдечно-съдова КТ на пациентите в НКБ.

За контакт с отделението:

02/9211 254 – регистратура
02/9211 251 – началник отделение
02/9211 256 – старши лаборант
02/9211 253 – лекари
e-mail: dimage@hearthospital.bg

Разположение: 2 етаж от входа на ДКЦ

← История на отделението