ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Отделение по Образна диагностика и Интервенционална рентгенология

✅Денонощен прием за планови и спешни изследвания по:

– НЗОК
– свободен прием
– здравнозастрахователни фондове

✅За записване на час: тел. 02/9211 254

Началник отделение: Доц. Светла Динева, дм

Старши рентгенов лаборант: Петя Илиева

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

✅Компютърна томография – Изследването с компютърна томография (КТ), т.нар. скенер, е бърз и информативен метод, който е безболезнен и се провежда рутинно. Благодарение на напреднала технология и широки софтуерни възможности получаваме детайлни изображения на всички органи и болестни процеси, което е необходима стъпка към поставяне на дадена диагноза или отхвърлянето й. При нужда могат да се изработят 3D изображения на зоната на интерес. При необходимост може да се приложи контрастно вещество, в присъствие на което качествата на изображението дават повече възможности за интерпретацията му. Лъчевото натоварване  за всеки пациент е най-ниското необходимо, което се постига чрез използване на КТ-протоколи, създадени съвместно с медицинския физик в болницата. Изследванията се интерпретират от висококвалифицирани специалисти.

 • Компютърният томограф е 128-срезов.

В отделението по образна диагностика се провежда пълен обем от КТ – изследвания:

 • КТ на сърцето и прилежащите му структури (КТ-коронарография; Ca-score);

 • КТ на кръвоносните съдове за детайлна оценка на болестни промени там (КТ-мозъчна ангиография, каротидография, пулмоангиография; аортография, периферна ангиография);

 • КТ при вродени сърдечни малформации
 • КТ на всяка анатомична област: глава, шия, гръден кош, коремни органи, малък таз с или без контрастна материя.

✅Инвазивна и интервенционална рентгенология: Отделението по Образна диагностика на Национална кардиологична болница е едно от малкото в страната, което предлага високоспециализирана интервенционална рентгенологична дейност:

 • инвазивна ангиография на всички съдове извън сърцето (без коронарните артерии);

 • балонна ангиопластика и стентиране на висцерални артерии и артериите на крайниците;

 • директна фибринолиза;

 • емболизация на висцерални и периферни артерии;

✅Конвенционални методи:

 • Рентгенография

 • Ехография на коремни органи – този метод позволява да се оценят органите в корема и малкия таз – черен дроб, жлъчен мехур, панкреас, бъбреци, пикочен мехур. Изследването е бързо и не изисква използване на йонизиращо (рентгеново) лъчение, което го прави подходящо за деца и бременни жени. Препоръчително е да се провежда на гладно и след прием на вода.

ЕКИП

Квалификацията на екипа е изключително висока и международно припозната. Началникът на структурата притежава Европейска диплома по Рентгенология (EDIR), призната от Европейския Съюз на Медицинските Специалисти (UEMS) и Европейското дружество по Рентгенология (ESR) – 2020 г.

 

Ваня Моневска – рентгенов лаборант

Ивет Маринкова – рентгенов лаборант

Маргарита Карагьозова – рентгенов лаборант

Анастасия Христова – медицинска сестра

Даниела Стефанова – медицинска сестра

Красимира Таскова – медицинска сестра

Ася Мечева – санитар

Елена Лозева – санитар

 

Безопасност на пациентите

EuroSafe Imaging е водещата инициатива на Европейското дружество по радиология за насърчаване на качествена и безопасна медицинска образна диагностика. Мисията на кампанията EuroSafe Imaging е да подкрепя и укрепва радиационна защита в медицината в цяла Европа, следвайки цялостен приобщаващ подход.

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ е част и от „Стената за звездите“ към кампанията EuroSafe Imaging от 2019 година, която може да бъде посетена на следния линк: ‘Wall of Stars’, като покрива напълно критерия за придобиване на 5 от 5 възможни звезди за EuroSafe Imaging Star.

Лечебното заведение напълно покрива критериите за обосновани рентгенови изследвания, качество на образите с висока диагностична стойност и оптимизирана радиационна защита и практика в Отделението по образна диагностика благодарение на добрата екипна работа между специалистите по образна диагностика, рентгеновите лаборанти и медицинския физик.

Сертификат EUROSAFE

Международно признание

Society of Cardiovascular Computer Tomography – международното дружество на лекари и учени, посветено изключително на сърдечно-съдовата компютърна томография с членове от над 85 страни – е качило на страницата си Отделението по образна диагностика на Националната кардиологична болница ? https://scct.org/page/CCTsitestatistics. Това показва международното признание за провеждането на качествени и съвременни диагностични тестове чрез сърдечно-съдова КТ на пациентите в НКБ.

За контакт с отделението:

02/9211 254 – регистратура
02/9211 251 – началник отделение
02/9211 256 – старши лаборант
02/9211 253 – лекари
e-mail: dimage@hearthospital.bg

Разположение: 2 етаж от входа на ДКЦ

← История на отделението