ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ НА ВСМ

 

Началник отделение:

Старша медицинска сестра: Людмила Николова

За контакт: тел. 02/9211 101; 02/9211 333

Разположение: 3 етаж, блок Б, в централeн корпус

Лекари: д-р Пламен Митев, д-р Георги Константинов, д-р Ивайло Митев, д-р Венцислав Бошнаков

Отделението по хирургия на вродените сърдечни малформации е единствено в страната. Екипът на отделението осъществява хирургичното лечение на деца, включително и новородени, с вродени и придобити сърдечни заболявания. В отделението се оперират и пациенти над 18 г. с вродени сърдечни малформации.

Всички сътрудници на отделението са специализирали във водещи американски и европейски центрове с развита детска сърдечна хирургия.

Въведени са всички основни световни методи на хирургичното лечение на комплексни кардиопатии, като за 2009 г. повече от 30% от всички операции са извършени при деца под 1 г. възраст, което е световна тенденция.

Отделението разполага с модерна следоперативна реанимация и владее всички съвременни методики за инструментално поддържане на сърдечна и белодробна дейност.

Отделението сътрудничи с: Детски сърдечен център – Кьолн, Германия; Детска болница – Лондон, Великобритания; Клиниката по кардиохирургия – Хайделберг, Германия