ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

д-р Марин Павлов

Началник отделение: д-р Марин Павлов

За контакт: 02/9211 261, 02/9211 265

Лекари: д-р Максим Й. Денев

Старши лаборант: Майя Тодорова

За контакт: 02/9211 261, 02/9211 265

Разположение: 2 етаж, блок Ж, в новото крило

В отделението се провеждат:

  • Изследване на цитологични материали
  • Изследване на биопсични материали получени по ендоскопски и/или пункционни методи
  • Изследване на резекционен и инцизионен хирургичен материал, включително и интраоперативна гефрирна диагностика
  • Извършване на патологоанатомични аутопсии, съдебномедицински аутопсии в присъствие на съдебен медик
  • Консултативна дейност на циторогични, биопсични и аутопсионни материали
  • Осъществяване на координаторска дейност по програма за тъканно донорство

 

История на отделението

Отделението по патоанатомия е разкрито и започва да функционира със създаването на болницата. Първоначално обект на дейността му са проблемите на общата и клинична патология. Със създаването на Националния център за сърдечно-съдови заболявания то се профилира в областта на възрастовата и детска сърдечно-съдова патология, продължавайки да изпълнява и задачите на общата патология.