Коронарна ангиография

Коронарната ангиография представлява инвазивно рентгено-контрастно изследване на съдовете на сърцето. Съдовете, които доставят до миокарда (сърдечен мускул) наситена с кислород кръв, се наричат коронарни артерии. Коронарната ангиография се провежда както с диагностична цел, така и с лечебна – имплантиране на стентове. Тя е „златен стандарт“ за установяване на исхемична болест на сърцето.

Коронарна ангиография се провежда за потвърждаване на тежестта на заболяването и наличието на други важни съпътстващи аномалии.

  • При атеросклероза на коронарните съдове, която представлява уплътняване и стеснение на еластичните стени на артериите вследствие на образуване на плаки.
  • При спазъм на коронарните съдове.
  • При стенокардия, при която медикаментозното лечение е неефективно и симптомите на болестта зачестяват.
  • При остър миокарден инфаркт (остро запушване на коронарен съд с тромб), с цел да се възстанови проходимостта на артерията и да се осъществи миокардната перфузия.
  • При нестабилна ангина пекторис с тежки аритмии – значително намалява смъртността и риска от повторен миокарден инфаркт.
  • Преди и след поставянето на коронарен байпас.
  • При вродена аномалия на коронарните съдове.
  • При оценка на клапни пороци.

Записване за изследване: ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, 02/9211 254 – регистратура