Сърдечни заболявания

Много сърдечни заболявания водят до разстройство в нормалната функция на сърцето. Ние ще ви представим двете най-разпространени.

Стеснение на коронарните артерии

Сърдечният мускул наречен миокард, както и другите мускули, е нужно да получава богата на кислород кръв, за да може да работи. Тази доставка се осъществява от коронарните артерии, които излизат от аортата и образуват нещо като венец около сърцето.

Запушването на коронарните артерии, главно вследствие на атеросклероза, може да възпрепятства нормалното кръвоснабдяване на сърдечния мускул, което да доведе до гръдна болка.

Малките стеснения предизвикват най-вече чувство на стягане по време на физически усилия. Увреждането на стената на стеснените кръвоносни съдове може да доведе до образуването на кръвни съсиреци (тромби). Напредването на стеснението предизвиква увеличаване на честотата и продължителността на гръдната болка, както и появата и при минимални физически усилия, а дори и в покой. Това състояние се нарича нестабилна стенокардия. В крайна сметка запушването на кръвоносните съдове ще наруши доставката на кислород до сърдечния мускул, което ще доведе до загиване на неговите клетки с миокарден инфаркт като последствие.

Дисфункция на сърдечните клапи

Сърдечните клапи са от голямо значение за еднопосочното движение на кръвта. Ние различаваме две значими увреждания на сърдечните клапи:

 •  Клапна стеноза или стеснение: клапата е твърда и деформирана, това възпрепятства достатъчното и отваряне и през нея преминава по-малко количество кръв.
 • Клапна недостатъчност: клапата не са затваря нормално, при което кръвта се връща в обратна посока.

Дисфункцията на сърдечните клапи може да предизвика следните оплаквания

 • Стягане и задух
 •  Умора
 •  Болки в гърдите/стенокардия
 • Световъртеж/загуба на съзнание
 • Аритмии

klapan-aorta

Клапен апарат на сърцето. Предсърдията са отстранени.

 1. пулмонална клапа
 2. трикуспидална клапа
 3. аортна клапа
 4. коронарна артерия
 5. митрална клапа