Отворени врати: 10-14 февруари 2020 г

ден на отворените врати
10-14 февруари 2020 г. в НКБ

Експертен център по вродени сърдечни малформации (ВСМ) при Национална кардиологична болница

обявява „отворени врати“ за пациенти над 18 годишна възраст с ВСМ (вродени сърдечни малформации) в седмицата на вродените сърдечни малформации от 10-14 февруари, 2020 г.

Прегледите ще се извършват от 09:00-14:00 часа в кабинет № 61, партер, след предварително записване на тел.: 02/9211 215, отдел „Грижи за болния“.

Моля, носете всички документи свързани със заболяването Ви.

Седмицата от 7-14 февруари е определена като Седмица на осведоменост за вродени сърдечни заболявания.

Отбелязва се ежегодно в страни от цял свят и цели да информира за вродените сърдечни малформации (ВСМ), които са най-честият вроден дефект по света.
Много пъти хирургията не е възможност за лечение на вроден сърдечен дефект, което означава, че може да бъде състояние, което изисква медицинска намеса през целия живот.


Ето едни от най-честите видове сърдечни дефекти: Стеноза на аортната клапа, Предсърдно септален дефект, Коорктация на Аортата, Пълен дефект на атриовентрикуларния канал, d-транспозиция на големите артерии, Аномалия на Ебщайн, Синдром на хипопластично ляво сърце, I- транспозиция на големите артерии, Патентен дуктус артериос, Белодробна атрезия, Белодробна клапна стеноза, Дефекти тип обща камера, Тетралогия на Фало, Аномална белодробна венозна връзка, Трикуспидална атрезия, Трункус артериозус, Вентрикуларен септален дефект и др.