Завръщане в стационар

Ежедневни грижи

През следващите дни вашето състояние ще продължи да бъде стриктно следено, като грижите около вас ще бъдат следните:

 • Регулярно проследяване на вашето артериално налягане, пулс и температура;
 • Дистанционно мониторно проследяване на вашия сърдечен ритъм;
 • Подпомагане за вашия сутрешен тоалет през първите дни;
 • Носене на ластични чорапи;
 • Ежедневно отчитане на количеството приети течности (не по-малко от 2 литра за 24 часа) и отделена урина;
 • Обработка и превръзки на оперативните рани;
 • Ще ви бъдат правени следните изследвания: вземане на кръв, електрокардио-графия, рентгенография на гръдния кош и ехокардиография.

Медикаменти
Лекарствата, които получавате са много важни за лечението Ви и трябва да се взимат стриктно. Важно е да знаете, че получавате само лекарства предписани от лекуващия Ви лекар. Ако имате някакви въпроси относно терапията Ви не се колебайте да се обърнете към лекуващия Ви лекар.

Рехабилитация
С помощта на рехабилитаторите в отделението ще извършвате дихателни упражнения както и упражнения за възстановяване на нормалната Ви двигателна активност.
В първия ден Вие ще можете да извършвате двигателна гимнастика в седнало положение. След това ще започнете да се разхождате, а към шестия ден да се качвате и слизате по стълбите. При липсата на някакви ограничения към момента на изписването Ви ще можете да качвате и слизате един етаж.

Препоръки

 • Предвиждайте си достатъчно време за почивка след всяко занятие с рехабилитатора, за да благоприятствате вашето възстановяване;
 • Ограничете посещенията през първите няколко дни. През тези дни Вие все още се изморявате твърде бързо и пълноценната почивка е много важна за Вас;
 • Спазвайте стриктно предписания Ви хранителен режим;
 • Предупреждавайте ни винаги ако спите зле или имате болки.

Посещения в ККХ – Стационар:

Разположено на 5 етаж в западното крило на болницата.

Часове за свиждане: Всеки ден между 16 и 17 часа. Не се допускат едновременно повече от двама посетители при пациент.

Информация по телефона за състоянието на пациентите може да бъде получена от лицата оторизирани за това всеки ден само между 16 и 17 часа на тел. 02/9211 594.