Престой в Отделението за интензивни грижи

След операцията, която трае средно около 4-5 часа, ще бъдете настанен в отделението за интензивни грижи. Там ще сте под непрекъснато наблюдение на мед. сестра и лекар. Ващият сърдечен ритъм, артериално налягане и пулс ще се следят на монитор. Дишането Ви ще се подпомага от дихателен апарат посредством една тръба поставена в устата Ви. В зависимост от типа на оперативната интервенция и темпа на възстановяването Ви тази дихателна тръба може да бъде махната през първите 24 часа или по-късно.

След това рехабилитаторът ще дойде при вас, за да Ви помогне да направите дихателните упражнения, които трябва да извършватете след операцията.

На нивото на корема Ви ще установите наличието на 1, 2 или 3 флексибилни тръби (медиастинални и плеврални дренове), които са поставени по време на операцията, за да аспирират течностите и въздуха от гръдната кухина. Тези дренове както и уретралният катетър могат да бъдат махнати на втория ден от вашата операция.

На втория или трети следоперативен ден лекуващите Ви лекари могат да решат да Ви изведат в отделението по сърдечна хирургия. Интравенозният път ще Ви бъде оставен докато сърдечният Ви ритъм се нормализира и нямате нужда от повече интаравенозни вливания.

 

Посещения в Отделението за интензивни грижи

Отделението за интензивни грижи е разположено на 5 етаж в източното крило на болницата.

Часове за свиждане: Всеки ден между 16 и 17 часа.

Не се допускат едновременно повече от двама посетители при пациент.

Информация по телефона за състоянието на пациентите може да бъде получена от лицата оторизирани за това всеки ден само между 16 и 17 часа на тел. 02/9211 583.