Анкета за удовлетвореност на докторантите

Анкета за удовлетвореност на докторантите от обучението в МБАЛ „НКБ“ ЕАД (НКБ)
Уважаеми колега, благодарим Ви, че отделяте време да попълните внимателно този въпросник.  НКБ счита предоставената от Вас информация за конфиденциална и ще я използва единствено в обобщен вид за оценка и подобряване на качеството на преподаване. Участието е анонимно. Вашите преподаватели нямат достъп до попълнените анкетни карти и отговорите не могат да бъдат свързани с никой от участниците лично.