В Националната кардиологична болница беше извършена транскатетърна имплантация на пулмонална клапа

За първи път в България в Националната кардиологична болница беше
извършена транскатетърна имплантация на пулмонална клапа на двама млади
пациенти – жена на 35 години и мъж на 39 години. И двамата пациенти са
„деца“ на Националната кардиологична болница (НКБ) с комплексни вродени
сърдечни пороци, преминали през няколко сложни оперативни корекции.
Транскатетърното имплантиране на аортна клапа е най-значимото
технологично постижение в областта на сърдечно-съдовите заболявания през
последното десетилетие. Броят на транскатетърните имплантации на клапи в
много европейски страни вече изпреварва броя на лекуваните с
конвенционална хирургия пациенти. Малцина обаче знаят, дори в средите на
кардиолозите, че транскатетърната имплантация на клапи е метод на избор и
при високостепенна стеноза и/или инсуфициенция на пулмоналната клапа.
Процедурата беше извършена от мултидисциплинарен екип, ръководен от д-р
Александър Александров и д-р Любомир Димитров, и стана възможна
благодарение на усилията на десетки лекари: инвазивни кардиолози,
кардиолози, детски кардиолози, анестезиолози, рентгенолози и
кардиохирурзи. С тази процедура НКБ запазва флагманската си позиция в
областта на структурните интервенции и дава нови терапевтични възможности
на пациентите с вродени кардиопатии.