Екип на НКБ извърши стентиране на рекоарктация на аортата на 65-годишен пациент

Сложната интервенционална процедура е дело на екипът д-р Любомир Димитров, д-р Александър Александров, д-р Петя Парашкевова, доц. Любомир Бакаливанов
През 1971 г. Ремзи от Шуменското село Тъкач е диагностициран в амбулаторния кабинет на тогавашната Клиника по детска кардиология от д-р Радка Дойнова и година по-късно е опериран от проф. Чавдар Драгойчев. Половин век по-късно – след много опити за лечение, включително и интервентни – Ремзи отново търси помощта на специалистит в НКБ и се връща като пациент.
Лекарите дори откриват името му в личния архив на д-р Дойнова, където е отбелязано, че резултатът от тогавашната операция е незадоволителен поради остатъчна артериална хипертония.
Екипът от лекари в състав: д-р Любомир Димитров (който е и син на д-р Дойнова), д-р Александър Александров, д-р Петя Парашкевова, доц. Любомир Бакаливанов стентира без усложнения стенотичния участък. Резултатът е обнадеждаващ, предстои редилатация на стента след шест месеца. Сложната процедура е извършена при осигурен хирургичен стенд-бай от отделението по кардиохирургия.
Този случай е поредното доказателство за приемствеността в работата и висококачествената експертиза на екипити в НКБ.