Национална кардиологична болница открива дарителска сметка в помощ на Мария и други деца от интензивното отделение с подобни нужди.

НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЕАД

 

БАНКОВА СМЕТКА

IBAN номер:  BG63 STSA 9300 0027 8279 65

BIC код:         STSABGSF

Банка ДСК АД

Клон Разсадника

гр.София

 

В помощ на Мария и други деца от интензивното отделение с подобни нужди.

Певдварително благодарим на всички отзовали се!

От ръководството.